luni, 23 iunie 2014

Varinata 48 - Aplicatii 2014SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048


Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – E.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele G si I;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 4.
                                                                                                            4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul-capitala, marcat pe harta, cu numarul 5, este traversat de fluviul ...
2. Pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera H, sunt Muntii ...
3. Capitala Poloniei este marcata, pe harta, cu numarul ...
6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Peninsula Crimea este situata în sudul statului marcat, pe harta, cu litera:
    a. A                         b. B                             c. C                              d. F      
2 puncte
2. Pe teritoriul statului a carui capitala este marcata, pe harta, cu numarul 10 se gasesc Muntii:
    a. Alpi                     b. Apenini                   c.  Pirinei                     d. Rodopi  
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera A, este traversat de râul numit:
   a. Elba                      b. Guadalquivir           c. Ron                          d. Sena   
2 puncte
4. Între statele marcate, pe harta, cu literele B si G se gaseste statul numit:
   a. Andorra                b. Cipru                       c. Malta                       d. Luxemburg   
2 puncte
5. Dintre orasele de mai jos, cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistreaza în capitala
marcata, pe harta, cu numarul: 
   a. 9                           b. 10                            c. 13                            d. 14    
2 puncte

D. Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta, cu litera A si clima statului marcat,pe harta, cu litera F.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi
medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tipul de clima, etaj climatic, factori ce influenteaza clima, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                                                                                          
                                                                                                            6 puncte

E. Precizati doua argumente care sa demonstreze ca statul marcat, pe harta, cu litera B, prezinta  un sistem de transport diversificat, functional si modern.  
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – E.
Pe harta sunt marcate unitati  cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si E;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 2 si 6.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Bratul Dunarii marcat, pe harta, cu numarul 5, poarta denumirea de ...
2. Pe râul marcat, pe harta, cu numarul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ...
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este resedinta judetului numit ...
                                                                                                            6 puncte
C.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcata, pe harta cu litera:
a. B                   b. E                  c. G                 d. H   
2 puncte
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 2 este afluentul râului numit:
a. Arges           b. Buzau           c. Ialomita      d. Siret  
2 puncte
3. Influenta climatica submediteraneana se resimte în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                  b. E                  c. F                  d. H   
2 puncte
4. Clasa molisolurilor este prezenta în unitatea de relief marcata, pe harta cu litera:
a. A                  b. C                 c. F                  d. H   
2 puncte
5. Minereuri auro-argentifere se regasesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C                  b. D                 c. E                  d. H  
2 puncte

D. Precizati doua asemanari si o deosebire între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera E si H exista o mare diversitate  a resurselor de subsol :
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua asemanafi  si deosebirea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
6 puncte

E. Prezentati:
1. un argument care sa justifice afirmatia: „În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera
H exista o mare diversitate  a resurselor de subsol”.     
2. un factor care sa explice diferenta de temperatura medie anuala dintre unitatile marcate,  
    pe harta, cu literele C si  D.      
4 puncte

SUBIECTUL III  (30 puncte) – Varianta 048
Reprezentarea  grafica alaturata se refera la subiectul III A si D si prezinta evolutia debitului
Tisei la Szeged. 


A. Precizati:
1. doua luni în care debitul depaseste valoarea  de 1 200 m3/s;
2. valoarea minima a debitului si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                            4 puncte

Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectele III B si D si prezinta evolutia debitului
Senei la Paris.


B.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Luna în care valoarea debitului depaseste 500 m3/s  este:
a. aprilie                                  c. mai
b. februarie                             d. septembrie
2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este:
a. aprilie                                 c. octombrie 
b. iunie                                   d. septembrie 
3. Statul traversat de fluviul al carui debit este reprezentat în diagrama alaturata este:
a. Belgia                                c. Germania
b. Franta                                d. Spania
                                                                                                             6 puncte
C. Pentru Ungaria, precizati:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. tipul de clima;
3. treapta de relief dominanta;
4. o zona de vegetatie specifica;
5. doua orase;
6. doua regiuni turistice.
10 puncte
D.
1. Calculati diferenta dintre valoarea debitului maxim si valoarea debitului minim al râului Tisa;
2. Calculati diferenta dintre valoarea debitului maxim si valoarea debitului minim al fluviului Sena;
3. Precizati o cauza a debitului mai mare al Tisei decât al Senei, conform graficelor de mai sus.
6 puncte
E. Precizati doua argumente pentru a explica ponderea ridicata a energiei termice conventionale în structura energetica a Rusiei.        
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu