vineri, 20 iunie 2014

Varianta 47 - Aplicatii 2014SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047


Harta de mai sus se refera la subiectul I A - D.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase-capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si J;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 5 si 9.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera G are iesire, în nord, la Oceanul ...
2. Orasele Amsterdam si Haga sunt capitalele statului marcat, pe harta, cu litera ...
3. Statul marcat, pe harta, cu litera H ocupa partea vestica a Peninsulei...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Muntii Balcani (Stara Planina) se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
   a.  A                         b. C                               c. D                             d. G    
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 9 este capitala statului:
   a. Albania                 b. Croatia                    c. Macedonia               d. Muntenegru  
2 puncte
3. Fluviul Sena strabate statul marcat, pe harta, cu litera:
   a. B                           b. E                              c. F                              d. J    
2 puncte
4. Cea mai mica valoare a densitatii populatiei dintre statele marcate, pe harta, se înregistreaza în
statul marcat cu litera:
   a. C                           b. E                              c. F                              d.  H     
2 puncte
5. Important port maritim european, Marsillia, se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu
litera:
   a. A                           b. B                             c. D                             d. J   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera C si clima statului marcat cu litera E. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tipul de clima, etaj climatic, factori ce influenteaza clima, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                                                                                          
  6 puncte

E. 1. Precizati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Europa este un continent cu importante
resurse energetice”;
2. Notati doua state europene în care se exploateaza resursele mentionate la punctul anterior.                      
                                                                                                                                       
  4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele râurilor marcate, pe harta, cu  numerele 3 si 5;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 9.
                                                                                                             4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Lacul de baraj natural Lacul Rosu se  gaseste în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 se numeste …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 11 este resedinta judetului …
 6 puncte

C.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Cele mai mari altitudini se înregistreaza în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                              b. F                              c. G                             d. H 
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este traversat de râul numit.
a. Mures                      b. Somesul Mare         c. Somesul Mic            d. Târnava Mica 
2 puncte 
3. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                             b. B                            c. F                                d. H   
2 puncte
4. Vegetatie de stepa exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                             b. C                            c. F                                d. H   
2 puncte
5. Influente climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                             b. D                             c. E                              d. G   
2 puncte

D.  Precizati trei deosebiri între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera A si  relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuirea spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte

E. Prezentati:
1. o cauza care a generat formarea Deltei Dunarii.    
2. o cauza care explica diferenta de temperatura medie anuala dintre sudul si nordul tarii. 
4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 047
Reprezentarea  grafica alaturata se refera la subiectul  III  A si D si prezinta evolutia debitului
mediu lunar al Senei la Paris.

 A. Precizati:
1. luna cu cel mai mare debit si valoarea acestuia;
2. doua luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s.
4 puncte


 Reprezentarea  grafica alaturata se refera la subiectul III B si D si reprezinta evolutia debitului
râului Garonne la Bordeaux.

B. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit:
a. Belgia                                              c. Germania
b. Franta                                              d. Portugalia
2. O luna în care valoarea debitului a depasit 1000 m3/s este: 
a. aprilie                                               c. mai
b. iunie                                                d. martie
3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este:    
a. iarna                         b. primavara                c. toamna         d. vara
                                                                                                            6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. marea la care are iesire acest stat;
3. fluviul care delimiteaza acest stat în partea de nord;
4. o unitate montana;
5. orasul-capitala si un oras-port fluvial; 
6. anul în care a fost acceptata în UE;
7. doua resurse naturale.    
                                                                                                            10 puncte
D. 1. Calculati diferenta dintre valoarea debitului maxim si valoarea debitului minim al râului Sena, utilizând graficul de mai sus. 
2. Calculati diferenta dintre valoarea debitului maxim si valoarea debitului minim al râului Garonne, utilizând graficul de mai sus.
3. Precizati o cauza care sa explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului
Sena.
6 puncte
E. Precizati doi factori care  determina valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus, în perioada ianuarie - aprilie.              
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu