luni, 30 iunie 2014

Varianta 49 - Aplicatii 2014SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049Harta de mai sus se refera la subiectul I A - C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele H si I;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 6 si 13.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera A este situat în Peninsula … 
2. Polderele sunt specifice statului marcat, pe harta, cu litera … 
3. Orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul 5 este numit … 
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Vârful cu altitudinea maxima din Muntii Alpi se afla în statul marcat, pe harta, cu litera: 
a. B                              b. F                              c. I                               d. J   
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 este localizat pe tarmul marii:
a. Egee                        b. Nordului                  c. Marmara                  d. Tireniana   
2 puncte
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este capitala statului numit:
a. Albania                   b. Bulgaria                   c. Cehia                       d. Serbia  
2 puncte
4. Fluviul Tibru strabate orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 3                              b. 4                              c. 8                              d. 12              
2 puncte
5. Capitala Federatiei Ruse este marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1                              b. 2                              c. 14                            d. 15              
2 puncte

D. Precizati doua asemanari  si o deosebire între relieful Muntilor Carpati  si  relieful Muntilor Pirinei.
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua asemanari  si deosebirea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.                     
 6 puncte

E. Explicati influenta Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale, precizând doua efecte ale acestei influente.     
  
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si H; 
2. numele râului marcat, pe harta, cu numarul 5;
3. numele orasului marcat, pe harta, cu numarul 9.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera B sunt influente climatice … 
2. Gazul metan se exploateaza din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera    
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 8 este resedinta judetului …
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Trasatura comuna a râurilor marcate, pe harta, cu numerele 2 si 4 este:
a. au aceeasi lungime    
b. au izvoarele în aceeasi unitate de relief  
c. se varsa în Dunare pe teritoriul României 
d. traverseaza numai unitati montane     
2 puncte
2. Se produc autoturisme în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7                              b. 10                c. 11                d. 12   
2 puncte
3. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera F:
a. are altitudini medii în jur de 600 m   
b. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi
c. prezinta relief de cueste      
d. s-a format prin depunerea de sedimente           
2 puncte
4. Ape geotermale exista în unitatea de relief marcata pe harta, cu litera:
a. A                            b. E                  c. F                  d. H   
2 puncte
5. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                             b. 3                  c. 4                  d. 6   
2 puncte

D. Precizati o asemanare si doua deosebiri între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera F si
relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca asemanarea si cele doua deosebiri vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte

E. Prezentati:
1. O cauza care sa explice cantitatea mare de precipitatii  medii  anuale  ce  se  înregistreaza în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera A; 
2. O cauza  care explica efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcata, pe   harta, cu litera D.        
4 puncte 

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 049
Reprezentarea  grafica de mai jos se refera la subiectul III  A -  B  si E  si prezinta valorile
densitatii populatiei în câteva state europene în anul 2005.


A. Precizati:
1. valoarea minima a densitatii populatiei si numele statului  în care se înregistreaza aceasta;
2. valoarea maxima a densitatii populatiei  si numele statului în care se înregistreaza aceasta.
                                                                                                                                    4 puncte
B. Precizati: 
1. o cauza care sa explice valoarea foarte mare a densitatii populatiei din Malta;
2. doua cauze care sa explice valoarea foarte mica a densitatii populatiei  din Finlanda.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. câte o caracteristica pentru fiecare unitate de relief mentionata anterior; 
3. doua resurse ale subsolului; 
4. fluviul care traverseaza capitala;
5. trei orase mari, altele decât capitala.
 10 puncte

D. Comparati cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, retelei hidrografice, vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
                                                                                                                                    6 puncte

E. Prezentati, folosind graficul de mai sus, doua cauze ale valorilor ridicate ale densitatii medii a populatiei a statului Olanda, de peste 395 loc./ km².           
                                                                                                                                     4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu