sâmbătă, 15 noiembrie 2014

Varianta 50 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 

Harta de mai sus se refera la subiectul I A - C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si F;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 10 si 13.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat pe harta cu numarul 8 se numeste …
2. Fluviul care traverseaza orasul marcat, pe harta, cu numarul 3 se numeste …
3. Statul marcat, pe harta, cu litera E are iesire directa la Marea … 
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Relief predominant de câmpie au tarile marcate, pe harta, cu literele: 
a. B si D                      b. C si E                      c. C si G                      d. E si F  
2 puncte
2. Capitala Norvegiei este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 4                              b. 5                               c. 6                              d. 7   
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera I se numeste:
a. Bosnia si Hertegovina 
b. Croatia 
c. Muntenegru  
d. Serbia 
2 puncte
4. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera J se numeste:
a. Minsk                      b. Riga                         c. Tallin                        d. Vilnius  
2 puncte
5. Arhipelagul Baleare apartine statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                              b. B                             c. C                               d. D   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri  între climatul temperat-oceanic si climatul mediteranean din Europa.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E. Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Europa se confrunta cu fenomenul de îmbatrânire demografica”.          
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera G; 
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 6;
3. numele orasului marcat, pe harta cu numarul 10.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este resedinta judetului numit …
2. Câmpia Baraganului este traversata de râul marcat, pe harta, cu numarul 
3. Cel mai mare combinat siderurgic din România se afla în orasul marcat, pe harta, cu numarul            
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera C se numeste:
a. Câmpia Moldovei (Jijiei)                  b. Podisul Bârladului
c. Podisul Sucevei                                d. Subcarpatii Moldovei   
2 puncte
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 5 se numeste:
a. Barcau                     b. Crisul Alb                c. Cris ul Negru           d. Crisul Repede 
2 puncte
3. Dateaza din perioada daco-romana orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 8                              b. 10                             c. 11                             d. 12   
2 puncte
4. Orasele marcate, pe harta, cu numerele 7 si 11 au ca trasatura comuna:
a. influenta climatica                            b. numarul de locuitori  
c. perioada de aparitie                          d. sunt resedinte de judet  
2 puncte
5. Râul marcat, pe harta, cu numarul 3 se varsa în:
a. Bistrita                     b. Moldova                  c. Prut                           d. Siret  
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera E si clima unitat ii de relief marcata, pe harta, cu litera H. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.        
                                                                                                                        6 puncte
E. Prezentati:
1. O cauza care determina variatiile de debit ale râului marcat, pe harta, cu numarul 6.
2. Un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unitatile de relief marcate, 
    pe harta, cu literele E si F.       
4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 050
Reprezentarea  grafica alaturata se refera la subiectul III  A  si  B  si prezinta  evolutia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. 


A. Precizati:
1. valorile debitelor medii în lunile iulie si decembrie;
2. doua luni în care sunt înregistrate debite între 500 si 600 m3/s.                                      
                                                                                                                         4 puncte
B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Fluviul Rhone se varsa în:
a. Marea Mânecii          b. Marea Mediterana        c. Marea Nordului       d. Oceanul Atlantic

2. Fluviului Rhone strabate statul:
a. Franta                        b. Italia                             c. Portugalia                d. Spania
3. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate:
 a. evaporarii reduse      b. pantelor line             c. precipitatiilor bogate   d. temperaturilor ridicate  
                                                                                                                         6 puncte

C. Se da urmatoarea situatie - problema:
Structura productiei de energie electrica în Europa evidentiaza state care utilizeaza:
a. dominant energie termoelectrica – tarile din estul Europei;
b. energie nucleara – Franta, Belgia, Bulgaria, Lituania;
c. dominant hidroenergie – Norvegia, Elvetia.
d. variate forme de energie, rezultate, predominant, din combinarea celorlalte trei – Rusia,
Germania;

1. Precizati o cauza pentru care hidroenergia este mai utilizata, comparativ cu alte surse de
energie, în Norvegia si în Elvetia;
2. Oferiti doua argumente în sprijinul utilizarii surselor variate de energie în Germania si în Rusia;
3. Care dintre sursele de energie exemplificate prezinta cel mai mic risc pentru mediu?
4. Oferiti un argument în sprijinul propriei alegeri, facute la punctul 3.
                                                                                                                         10 puncte
     
     Se da urmatorul tabel care se refera la subiectul III D si E:


D.        1. Calculati densitatea medie pentru statele Italia si Finlanda;
 2. Calculati procentul  populatiei urbane în totalul celor doua tari;
 3. Indicati câte o aglomeratie urbana din fiecare tara.      
 6 puncte

E. Prezentati doi factori care explica diferenta mare dintre valoarea densitatii medii a populatiei din Italia si Finlanda, în conditiile în care teritoriile au suprafete similare, iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %.                   
 4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu