miercuri, 18 iunie 2014

Varianta 46 - Aplicatii 2014SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046


Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele D si J;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 2 si 6.
                                                                                                                         4 puncte

B.  Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat pe harta, cu litera F este traversata de râul ...
2. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat, pe harta, cu litera ...
3. Statul a carui capitala este marcata, pe harta, cu numarul 14 se numeste ...
                                                                                                                         6 puncte
                       
C.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Orasul Tallin este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
a. E                              b. H                             c. I                    d. J                               
  2 puncte

2. Fluviul Ebro (Ebru) traverseaza teritoriul statului, marcat, pe harta, cu litera:
a. A                             b. B                             c. D                   d. J                            
  2 puncte
3. Vegetatie de stepa si silvostepa se gaseste pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. F                             b. H                              c. I                    d. J                            
  2 puncte
4. Muntii Padurea Neagra sunt situati  pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                            b. B                              c. C                    d. D   
  2 puncte
5. Bazinul carbonifer Donetk este situat în statul marcat, pe harta, cu litera: 
a. A                            b. B                              c. F                    d. I 
  2 puncte

D.  Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta, cu litera B  si  clima statului marcat, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi
medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tipuri de clima, factori ce influenteaza clima,
amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
  6 puncte

E. Precizati doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudica.
                                                                                                                          4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si G;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 10.
                                                                                                                             4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul Cluj-Napoca este strabatut de râul marcat, pe harta, cu numarul ...
2. Bratul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera F, se
numeste ...
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ... 
    6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos :
1. Cele mai mari altitudini exista în unitatea de relief  marcata, pe harta, cu litera:
a. D                                         b. E                   c. F                 d. G  
    2 puncte
2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se gaseste în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera: 
a. A                                         b. B                   c. D                d. E  
    2 puncte
3. Râul marcat, pe harta, cu numarul 2 se numeste:
a. Bega                                   b. Caras             c. Mures         d. Timis 
    2 puncte
4. Cele mai reduse cantitati de precipitatii se înregistreaza în unitatea de relief marcata, pe harta,
cu litera:
a. B                                         b. C                    c. D                d. F  
    2 puncte
5. Vagoane se obtin  în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7                                          b. 9                    c. 10               d. 12  
    2 puncte

D.  Precizati trei deosebiri între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera D  si  relieful  unitat ii marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia  spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.         
     6 puncte

E.  Precizati doi factori naturali care favorizeaza practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei  Române si în Podisul Dobrogei.       
     4 puncte


SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 046


Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A si D si prezinta evolutia debitului mediu lunar al Dunarii la Budapesta. 
A. Precizati:
1. doua luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an;
2. doua luni în care valoarea debitului depaseste 5 000 m3/an;
        4 puncte

Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul  III  B  si D si prezinta evolutia debitului
Dunarii la Oltenita. 

B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmatiile de mai jos:
1. Luna în care se înregistreaza cea mai mare valoare de debit este:
a. aprilie                         c. mai
b. iunie                           d. martie

2. Luna în care se înregistreaza cea mai mica
valoare de debit este:
a. august                        c. octombrie
b. noiembrie                  d. septembrie

3. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este:
a. iarna                          c. toamna
b. primavara                  d. vara
                                                                                                                               6 puncte
C. Pentru Spania, precizati:
1. Denumirea peninsulei ocupate de acest stat;
2. Denumirea strâmtorii situata în sudul acestui stat, ce desparte Europa de Africa;
3. Doua tipuri de clima;
4. Trei orase, cu exceptia capitalei;
5. Trei produse agricole cu specific mediteranean.                 
       10 puncte

D. Precizati:
1. O cauza care sa explice valorile mici de debit înregistrate la Oltenita în lunile septembrie-
octombrie utilizând graficul de mai sus. 
2. Doua cauze care sa explice valorile mari de debit înregistrate primavara pe Dunare la Budapesta si  Oltenita.
                                                                                                                                 6 puncte


E. Se da urmatorul tabel:
                            
1. Calculati  densitatea medie pentru fiecare stat.  
2. Precizati o cauza care determina diferenta de densitate a populatiei între cele doua state.
                                                                                                                                  4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu