sâmbătă, 17 mai 2014

Varianta 45 - Aplicatii

 SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045


Harta de mai sus se refera la subiectul I A – D.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si F;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 8.
                                                                                                                        4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat, pe harta, cu litera ...
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera G  se numeste… 
3. Fluviul Nipru strabate statul marcat, pe harta, cu litera … 
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Aglomeratia urbana Rin - Ruhr este situata pe teritoriul  statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B                              b. E                              c. G                  d. H                           
2 puncte
2. Muntii Stara Planina (Balcani) sunt situati pe teritoriul statului, marcat, pe harta, cu litera:
a. B                              b. C                             c. D                  d. H                           
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera A are capitala în orasul:
a. Atena                       b. Bucuresti                 c. Londra          d. Stockholm 
2 puncte
4. Bora este vântul caracteristic în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                              b. B                             c. G                  d. J   
2 puncte
5. Vegetatie mediteraneana este specifica statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                              b. D                            c. F                   d. I   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera C si clima statului marcat, pe harta, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tip de clima, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E. Prezentati doua cauze care determina distributia spatiala inegala a valorilor densitatii populatiei în Peninsula Italica. 
                                                                                                                        4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele F si G;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 3 si 6.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ... 
2. Cel mai mare oras din Muntii Banatului este  marcat, pe harta, cu numarul  ... 
3. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. A aparut în perioada antica orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2                               b. 4                    c. 5                            d. 6   
2 puncte
2. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera A predomina soluri din clasa:
a. argiluvisoluri           b. cambisoluri   c. molisoluri              d. spodosoluri
2 puncte
3. Relieful pe structura boltita (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcata, pe
harta, cu litera:
a. A                              b. C                  c. D                            d. H   
2 puncte
4. Soseaua europeana E60 strabate orasele marcate, pe harta, cu numerele:
a. 1 si 2                        b. 2 si 6             c. 3 si 4                       d. 5 si 6 
2 puncte
5. Râul marcat, pe harta, cu numarul 12 strabate orasul:
a. Arad                        b. Oradea         c. Satu Mare               d. Timisoara 
2 puncte 

D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera A si clima unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte

E. Precizati doua cauze ale distributiei spatiale neuniforme a densitatii populatiei pe teritoriul tarii noastre.                                                                                                  4 puncte


SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 045

Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si E si reprezinta evolutia precipitatiilor medii lunare, înregistrate la statia meteorologica Atena. 

A. Precizati: 
1. luna cu cantitatea maxima de precipitatii, precum si valoarea acesteia;
2. luna cu cantitatea minima de precipitatii,  precum si valoarea acesteia.
                                                                                                                        4 puncte
     

Reprezentarea grafica de mai sus se refera la subiectul III B si E s i reprezinta evolutia cantitatii medii lunare de precipitatii la Bordeaux (Franta).

B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1.  Regimul anual al precipitatiilor care se înregistreaza la Bordeaux, se încadreaza în tipul de regim pluviometric:
 a. ecuatorial                 b. musonic       c. temperat-continental        d. temperat-oceanic;

2.  Cantitatea maxima de precipitatii se înregistreaza în anotimpul de: 
a. iarna                         b. primavara     c. toamna                              d. vara 
         
3.  Factorul climatic care determina cantitati medii anuale mari de precipitatii la Bordeaux este:
    a. altitudinea redusa a reliefului                b. circulatia vestica a maselor de aer 
    c. regimul radiatiei solare                          d. regimul temperaturii aerului 
                                                                                                                        6 puncte
C. Pentru Grecia, precizati:
1. tipul de clima specific;
2. cea mai mare aglomeratie urbana;
3. doua orase-port;
4. trei tipuri de culturi agricole ce ocupa suprafete însemnate;
5. trei insule sau arhipelaguri care apartin acestui stat.                   
                                                                                                                        10 puncte

D. Se da urmatorul tabel:


1. Calculati bilantul natural, în valori absolute, pentru Cehia si Norvegia; 
2. Prezentati o cauza care  determina diferente ale valorilor bilantului natural în cele doua state.
                                                                                                                        6 puncte

E.  Precizati doua cauze care sa explice diferenta dintre cantitatea de precipitatii înregistrata la Atena fata de cea înregistrata la Bordeaux, conform graficelor de mai sus.      
4 puncte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu