vineri, 16 mai 2014

Varianta 44 - Aplicatii


SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044


Harta de mai sus se refera la subiectul I A – D.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele E si F;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 10.
                                                                                                            4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Este situat în vestul Marii Negre statul marcat, pe harta, cu litera ... 
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera B  se numeste… 
3. Ocupa o parte a insulei Irlanda statul marcat, pe harta, cu litera …                 
                                                                                                            6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Tarmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat, pe harta, cu litera:
a. F                  b. G                 c. H                             d. I                  2 puncte

2. Orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste:
a. Berlin           b. Madrid        c. Paris                         d. Sofia         2 puncte

3. Câmpia Andaluziei este situata pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                 b. E                  c. F                              d. I                  2 puncte

4. Minereuri de fier de calitate superioara se exploateaza din statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                             b. B                 c. E                              d. F      2 puncte

5. Vegetatia de tundra este specifica statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C                  b. G                 c. I                               d. J                  2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera C si clima statului marcat, pe harta, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tip de clima, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E.  Precizati doua argumente care sa sustina afirmatia:„Relieful Europei s-a format în perioade
geologice diferite”. 
                                                                                                            4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044


Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele  C si E;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 7 si 11.
                                                                                                                                   4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Importante zacaminte de gaz metan exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ... 
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 4 este resedinta judetului ... 
3. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera A se resimt influente climatice ...  
                                                                                                                                   6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                              b. 3                  c. 5                               d. 6                 2 puncte
2. Utilaj petrolier se obtine în orasul  marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2                              b. 3                  c. 4                  d. 6                              2 puncte
3. Influente climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcata, pe
harta, cu litera:
a. A                             b. B                 c. C                  d. F                             2 puncte
4. Munti vulcanici exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C                             b. D                             c. E                  d. H                 2 puncte
5. Râul marcat, pe harta, cu numarul 10 strabate orasul:
a. Brasov                    b. Craiova        c. Slatina         d. Timisoara               2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera E si relieful unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de
fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, ale aspecte specifice ale reliefului.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri s i asemanarea, vor fi
prezentate comparativ si nu separat.      
                      6 puncte

E. Prezentati:
1. Un factor care favorizeaza dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunarii maritime.
2. O cauza care explica absenta lacurilor glaciare în Muntii Apuseni.    
                                                                                                                                   4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 044

    Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A si B si prezinta evolutia temperaturilor si precipitatiilor medii lunare la o statie meteorologica din Europa.


A.  Precizati:  
1. Valoarea maxima a cantitatii de precipitatii înregistrata într-o luna, precum si  luna în care se înregistreaza;
2.  Valoarea minima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                                                  4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Tipul de clima în care se înregistreaza valorile mentionate în diagrama climatica de mai sus 
este:
       a. ecuatorial                                  b. mediteranean (subtropical) 
       c. temperat - oceanic                    d. subpolar

 2. Cele mai reduse cantitati de precipitatii se înregistreaza în intervalul:
                  a. aprilie - mai                   b. iulie - august
                  c. mai - iunie                     d.  septembrie - octombrie
3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vara datorita patrunderii maselor de aer:
                  a.  ecuatorial                      b. polar continental 
      c. polar maritim                 d. tropical
                                                                                                                                 6 puncte
C. Pentru Franta, precizati:
1. tipul de clima specific si doi factori care influenteaza clima;
2. doua artere fluviale navigabile;
3. cea mai mare aglomeratie urbana;
4. un oras-port la Marea Mediterana;
5. doua ramuri industriale cu pondere ridicata în economia tarii;
6. o regiune turistica importanta.
                                                                                                                                10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:1. Calculati bilantul migratoriu, în valori absolute, pentru cele doua tari.
2. Precizati o cauza care sa justifice faptul ca Norvegia este o tara cu un flux imigrationist mare.
                                                                                                                                6 puncte

E. Precizati doua argumente care sa explice valoarea negativa a bilantului migratoriu din tarile Europei de Est si Sud-Est.                                                                                   4  puncte 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu