joi, 15 mai 2014

Varianta 43 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si G;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 12 si 13.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Lacurile glaciare Como si Garda sunt situate în statul marcat, pe harta, cu litera … 
2. Fluviul care strabate orasul - capitala marcat,  pe harta, cu numarul 4 se varsa în Marea ...
3. Statul marcat, pe harta, cu litera E se numeste … 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Regiunea turistica Coasta de Azur este situata pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. F       d. H   
2 puncte
2. Câmpia Padului este situata pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A     b. D      c. E       d. J   
2 puncte
3. Orasul-capitala Viena este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 5      b. 7      c. 8       d. 14   
2 puncte
4. Statul al carei capitala este orasul marcat, pe harta, cu numarul 15 are deschidere la Marea:
a. Alba     b. Baltica   c. Egee    d. Neagra 
2 puncte
5. Tarmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. D       d. G   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera I si clima statului marcat,
pe harta, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tip de clima, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte
E. Mentionati doua argumente care sustin afirmatia: „Europa Mediteraneana, reprezinta o
importanta regiune turistica a Europei”.          
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D. Pe harta sunt marcate unitat i de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele C si G ;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 3 si 5.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Podisul Sucevei este marcat, pe harta, cu litera ... 
2. Sisturi verzi si granite exista în unitatea de relief marcata pe harta cu litera  ... 
3. Depresiunea Brasov este situata în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ... 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Zacaminte de bauxita exista în unitatea de relief, marcata pe harta cu litera:
a. A      b. B      c. C       d. H   
2 puncte
2. Din Muntii Rodnei izvorasc râurile marcate pe barta cu numerele:
a. 7 si 8    b. 8 si 9    c. 9 si 10    d. 11 si 12 
2 puncte
3. Este centru al metalurgiei neferoase orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 2      c. 3      d. 6   
2 puncte
4. Râul Bahlui traverseaza orasul marcat pe harta cu numarul:
a. 1      b. 2      c. 3       d. 6   
2 puncte
5. Râul marcat, pe harta, cu numarul 12 strabate orasele:
a. Brasov si Craiova    b. Petrosani si Sibiu  
c. Râmnicu Vâlcea si Sfântu Gheorghe  d. Slatina si  Timisoara    
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera E si clima unitat ii de relief marcate, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza  care explica faptul ca în Carpatii Meridionali exista relief glaciar extins.
2. o cauza  care explica faptul ca în Marea Neagra lipsesc vietuitoarele la adâncimi sub 200 m.
4 puncte
SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 043
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B s i prezinta evolutia
temperaturilor si precipitatiilor medii lunare la o
statie meteorologica din Europa.

A.  Precizati:  
1. luna cu cantitatea maxima de precipitatii; 
2. luna cu cantitatea minima de precipitatii;
3. valoarea maxima a temperaturii medii lunare;
4. valoarea minima a temperaturii medii lunare; 
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Diagrama climatica de mai sus reda tipul de clima : 
a. ecuatorial    b.  mediteranean  c. temperat-oceanic   d. subpolar            
2. Factorul climatic care determina cantitatile medii anuale mari de precipitatii este:
a. circulatia estica a maselor de aer    c. regimul temperaturii aerului
            b. regimul radiatiei solare                d. circulatia vestica a maselor de aer
3. Valori ridicate, de peste 170C, ale temperaturii medii lunare se înregistreaza în lunile:
           a. aprilie si iunie  b. august  si iulie  c. august si mai  d. iulie si mai
6 puncte
C. Pentru Italia, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. doua orase cu o populatie de peste 1.000.000 locuitori;
3. un tip de clima;
4. un tip genetic de lac si un exemplu din acest tip;
5. fluviul care strabate capitala;
6. doua culturi agricole cu specific mediteranean;
                                                                                                            10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:

1. Scrieti, pe foaia de examen, valoarea densitat ii medii a populatiei calculata pentru Bulgaria si
Finlanda;
2. Referitor la valorile densitatii medii ale populatiei, calculate anterior, precizati doua cauze care  
sa explice diferentele care apar între cele doua tari europene.    
6 puncte
E. Prezentati doua obiective turistice reprezentative din Grecia.        
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu