miercuri, 14 mai 2014

Varianta 42 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele C si J; 
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 6 si 15.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera A este traversata de fluviul numit ...
2. Statul marcat, pe harta, cu litera F se numeste ...
3. Câmpia Londrei este situata în statul marcat, pe harta, cu litera …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat, pe harta, cu litera:
a. C      b. D      c. G       d. J   
2 puncte
2. Orasul Kiev este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 7      c. 12       d. 13   
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera G are deschidere la Marea:
a. Alba       b. Baltica        c. Neagra          d. Nordului   
2 puncte
4. În statul marcat, pe harta, cu litera D un râu cu regim simplu, de tip atlantic, este:
a. Donul    b. Elba     c. Rhône    d. Tamisa 
2 puncte
5. Vegetatia de tundra este specifica partii de nord a statului marcat, pe harta, cu litera:
a. D                b. E                 c. G                d. I  
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima Peninsulei Italice si  clima Peninsulei
Scandinave.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile si asemanarea vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Precizati doua cauze care determina degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D. Pe harta sunt marcate unitati de relief  cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele C si F; 
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 9.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 se numeste ...
2. Resurse de gaz metan exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
3. Orasul cu cel mai mare numar de locuitori din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera A se numeste ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. F       d. H   
2 puncte
2. Numeroase iazuri si helestee au fost amenajate în unitatea marcata, pe harta, cu litera :
a. A      b. C      c. F       d. E   
2 puncte
3. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. D      d. H  
2 puncte
4. Zacaminte de petrol exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B      b. C       c. F                d. G           
2 puncte
5. Râul marcat, pe harta, cu numarul 3 se numeste:
a. Bârlad   b. Bistrita   c. Moldova     d. Trotus 
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcata, pe harta cu litera E si clima unitat ii de relief marcata, pe harta cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
E. Precizati:
1. un factor care favorizeaza cresterea bovinelor si a ovinelor în spatiul montan.
2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea orasului Brasov ca nod de comunicatii.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 042
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si reprezinta evolutia debitului
mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga.

A. Precizati:
1. valoarea minima a debitului lunar, precum si luna în care se produce;
2. doua luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s.
                                                                                                            4 puncte
B.  Precizati:
1. diferenta dintre valoarea cea mai mare si valoarea cea mai mica a debitului mediu lunar;
2. doua luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s;
3. o cauza a diferentei de debit între lunile extreme.     
6 puncte

C. Pentru Serbia, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua unitati de relief;
3. o resursa naturala;
4. tipul de clima;
5. doua zone de vegetatie;
6. un râu sau fluviu;
7. un oras.
                                                                                                            10 puncte
D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene si anumite resurse de subsol care
se exploateaza din statele respective.

Precizati, pentru fiecare stat, o ramura industriala dezvoltata pe baza resurselor de subsol
mentionate în tabelul de mai sus.
E.  În Europa Centrala exista areale extinse afectate de procese de degradare accentuata a
terenurilor. Precizati doi factori care au condus la extinderea acestor areale.    
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu