marți, 13 mai 2014

Varianta 41 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere. 
 A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si B; 
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 2 si 8.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera D este traversata de fluviul numit ...
2. Este situat  în Peninsula Scandinava statul marcat, pe harta, cu litera ...
3. Statul insular cu vulcani activi si gheizere este marcat, pe harta, cu litera ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. F       d. I   
2 puncte
2. Orasul Varsovia este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 7      c. 12       d. 13   
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera C are deschidere la Marea:
a. Alba       b. Baltica        c. Neagra          d. Nordului   
2 puncte
4. Se învecineaza cu Spania statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. F      d. I   
2 puncte
5. Vegetatia mediteraneana specifica statului marcat, pe harta, cu litera F este numita:
a. frigana              b. savana              c. stepa             d. tundra 
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima Peninsulei Scandinave si clima Peninsulei
Iberice.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile si asemanarea vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Râurile sunt scurte si au debite mari în
statul marcat pe harta cu litera E”.        
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase de la 7 la 12. 
 A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si H; 
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 7 si 12.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 4 se numeste ...
2. Importante resurse de minereu de fier exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
3. Orasul cu cel mai mare numar de locuitori din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera D se numeste ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. F               d. G   
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 9 este resedinta judetului:
a. Bihor    b. Bistrita   c. Cluj               d. Salaj  
2 puncte
3. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                          b. B                             c. F                            d. G  
2 puncte
4. Vegetatie de stepa exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A       b. B    c. F                   d.  E     
2 puncte
5. Un combinat siderurgic se gaseste în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 8                          b. 10                           c. 11                        d. 12  
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima unitatii de relief marcata, pe harta cu litera
B si clima unitatii de relief marcata, pe harta cu litera D.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima:
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca asemanarea si cele doua deosebiri vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
6 puncte
E. Prezentati:
1. un  factor natural care nu favorizeaza dezvoltarea agriculturii în regiunile montane.
2. un argument care sustine afirmatia: ”Podisul Dobrogei, desi are altitudini reduse, nu
poate fi considerat o unitate de câmpie”.        
4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 041
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si prezinta evolutia debitelor 
medii lunare ale unui râu din Europa.

A. Precizati:
1. valoarea minima a debitului si  luna în care  se înregistreaza;
2. valoarea maxima a debitului si o luna în care se înregistreaza.
                                                                                                            4 puncte
B. Precizati:
1. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec;
2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între  150 – 250 m³/sec;
                                                                                                            6 puncte
 C. Pentru Germania, precizati:
 1. trei resurse de subsol;
 2. doua ramuri industriale foarte dezvoltate;
 3. doua regiuni industriale;
 4. un fluviu navigabil si un oras-port traversat de acest fluviu;
5. un oras-port la Marea Nordului.
                                                                                                            10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. 

Calculati sporul natural, în valori absolute, din Belgia, Franta si Irlanda.
                                                                                                            6 puncte
E. Prezentati doua argumente care sa explice diferenta de densitate a populatiei dintre Olanda si
Norvegia.           
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu