luni, 12 mai 2014

Varianta 40 - Aplicatii
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele C si F; 
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si15.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 14 este traversat de fluviul numit ...
2. Muntii Pindului se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Podisul Meseta se desfasoara pe teritoriul statului a carui capitala este marcata, pe harta, cu
numarul ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Tarmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. C      c. E       d. F   
2 puncte
2. Orasul Berna este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 6      b. 7      c. 12      d. 15   
2 puncte
3. Minereuri de fier se exploateaza din statul a carui capitala este  marcata, pe harta, cu  numarul:
a. 6        b. 8          c. 14         d. 15               
2 puncte
4. Vegetatia mediteraneana se întâlneste pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C      b. F                         c. H       d. J                 
2 puncte
5. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 8 este capitala statului:
a. Belgia             b. Liechtenstein          c. Luxemburg          d. Olanda 
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda si clima Peninsulei Balcanice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.         
                        6 puncte
E. 1. Precizati doua materii prime folosite în industria siderurgica.
2. Notati doua state europene în care se exploateaza aceste materii prime.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele F si G; 
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 11.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat, pe harta, cu numarul 4 este numit ...
2. Resurse de gaz metan exista în subsolul unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera ...
3. Orasul cu cel mai mare numar de locuitori din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera C se numeste ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. F       d. H   
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este resedinta judetului:
a. Buzau   b. Covasna    c. Harghita     d. Vrancea 
2 puncte
3. Depresiuni formate prin tasarea loessului exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A  b. B    c. F   d. G  
2 puncte
4. Zacaminte de petrol exista în unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele:
a. A si E    b. B si F     c. C s i G     d. D si H 
2 puncte
5. Este situat la intrarea Dunarii în sectorul de delta orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7     b. 8     c. 11     d. 12  
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcata, pe harta cu litera C si clima unitatii de relief marcata, pe harta cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
E. Precizati:
1. un  factor care ilustreaza originalitatea Marii Negre;
2. o cauza a valorilor foarte diferite ale densitatii populatiei în Câmpia Româna.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 040
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si prezinta repartitia populatiei
Europei pe regiuni geografice.

A. Precizati:
1. doi factori naturali care au un rol deosebit în distributia spatiala inegala a populatiei
în Europa Centrala si Europa de Nord;
2. un stat cu densitate redusa a populatiei din Europa de Nord.   
4 puncte
B. Precizati: 
1. numarul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene;
2. diferenta dintre numarul de locuitori dintre Europa Centrala si Europa de Sud.
6 puncte
C. Pentru Italia, precizati: 
1. o unitate de câmpie si doi vulcani;
2. doua ramuri industriale cu exceptia industriei alimentare; 
3. doua orase din nordul tarii; 
4. statul-enclava de pe teritoriul Romei;
5. o cultura agricola cu specific mediteranean;
6. o insula care apartine acestui stat.
                                                                                                            10 puncte
D. 1. Precizati doua state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost
influentata de existenta materiilor prime.
2. Mentionati doua materii prime pe baza careia s-a dezvoltat industria metalurgica în statele
precizate mai sus;
3. Precizati un factor natural care explica prezenta vegetatiei de stepa în Câmpia Panonica.
6 puncte
E.  În Europa Centrala exista areale extinse afectate de procese de degradare accentuata a
terenurilor. Precizati doi factori care au condus la extinderea acestor areale.    
                                                                                                            4 puncte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu