duminică, 11 mai 2014

Varianta 39 - Aplicatii
SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039

Harta de mai sus se refera la subiectul I A - C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase 
- capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele C si E;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 4 si 6.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Strâmtoarea Gibraltar este situata în sudul statului marcat, pe harta, cu litera …
2. Fluviul Nipru traverseaza orasul capitala marcat, pe harta, cu numarul …
3. Statul marcat, pe harta, cu litera F se numeste …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Fluviul Elba stabate statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. D       d. F   
2 puncte
2. În Peninsula Scandinavica este situata capitala marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 3      c. 4       d. 7   
2 puncte
3. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. E       d. F   
2 puncte
4. Statul a carui suprafata a fost recuperata de sub apele marii în proportie de 50% are capitala
marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 4      c. 5       d. 6   
2 puncte
5. Orasele Barcelona si Valencia  se afla în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. E       d. F   
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful Muntilor Alpi si relieful Muntilor Ural.
Nota 1 Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile si asemanarea vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Prezentati doua cauze care explica emigrarea populatiei dinspre  fostele tari iugoslave.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039

Harta de mai sus se refera la subiectul II A - C. Pe harta sunt marcate unitati de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 10.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul care strabate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat, pe harta, cu numarul ….
2. Cel mai mare oras, ca numar de locuitori, din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera G se
numeste ….
3. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera J se resimt influente climatice 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Molisolurile sunt caracteristice unitatii de relief marcate, pe harta, cu literele:
a. B      b. C    c. G      d. J     
2 puncte
2. Prin orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 trece râul:
a. Cerna    b. Cibin   c. Lotru   d. Olt    
2 puncte
3. Res edinta judetului Dolj este strabatuta de râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 4    c. 5         d. 6     
2 puncte
4. Relieful vulcanic este prezent în unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele:
a. C si J    b. E si H  c. F si I    d. G si I   
2 puncte
5. Cel mai mare bazin huilifer din tara se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C      b. E    c. I      d. J     
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful Câmpiei Române si  relieful Câmpiei
Moldovei.
 Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.      
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza care explica diferenta de precipitatii medii anuale dintre Dealurile de Vest si  
  Podisul Dobrogei de Sud;
2. o cauza care explica faptul ca în Delta Dunarii cultura cerealelor ocupa suprafete 
  restrânse.         
                                                                                                            4 puncte 
  
SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 039

Reprezentarea  grafica de mai jos se refera la subiectul III  A  si  B  si prezinta numarul de
locuitori din unele state din Uniunea Europeana. 

A. Precizati:
1. doua state cu o populatie mai mare de 60 milioane de locuitori;
2. doua state cu o populatie înte  30-40  milioane de locuitori.
                                                                                                            4 puncte
B.  Referitor la reprezentarea grafica alaturata precizati:
1. trei state care au ca forma de guvernamânt monarhia;
2. doua state care au ies ire la Marea Mânecii;
3. o cauza care a determinat cresterea numarului de locuitori în Franta  si Germania.   
                                                                                                            6 puncte
 C. Pentru Italia, precizati:
1. trei tari vecine, membre ale UE;
2. numele unitatii montane cu altitudinea maxima;
3. doi vulcani;
4. doua râuri sau fluvii;
5. doua culturi agricole cu specific mediteranean. 
                                                                                                            10 puncte
D. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos, precizati:

1. valoarea densitatii populatiei pentru UE cu 15 state si pentru UE cu 27 de state;
2. o cauza care a determinat scaderea PIB/loc în UE cu 27 de state.   
E.  Mentionati doua  argumente care explica faptul ca infrastructura de transport constituie un
element important în dezvoltarea economica a Uniunii Europene.       
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu