sâmbătă, 10 mai 2014

Varianta 38 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se refera la subiectele I A - D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 3.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Are iesire la Marea Neagra statul marcat, pe harta, cu litera …
2. Praga este capitala statului marcat, pe harta, cu litera …
3. San Marino este o enclava situata pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. C     c. G    d. H   
2 puncte
2. Relieful vulcanic si gheizerele sunt specifice statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. D      c. E    d. F   
2 puncte
3. Muntii Apenini sunt situati pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. D       d. F   
2 puncte
4. Fluviul care strabate capitala statului marcat, pe harta, cu litera D se numeste:
a. Elba     b. Rin      c. Sena   d. Tamisa 
2 puncte
5. În partea de nord a statului marcat, pe harta, cu litera F vegetatia caracteristica este:
a. maquis     b. paduri de foioase  c. stepa      d. tundra 
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera A si clima statului marcat, pe harta, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tipul de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte
E. Prezentati doua cauze ale tendintei de îmbatrânire demografica a populatiei Europei.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se refera la subiectul II A- D. Pe harta sunt marcate unitati de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si F;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 7 si 10.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul Buzau este strabatut de râul marcat, pe harta, cu numarul….
2. „Mozaicul petrografic” este specific unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera… 
3. Resurse de gaz metan se gasesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera…  
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Limita dintre Carpatii Orientali si Carpatii Meridionali este reprezentata de râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1    b. 2      c. 3      d. 6     
2 puncte
2. Relieful de cueste este specific unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A     b. B      c. E       d. G        
2 puncte
3. Râul marcat, pe harta, cu numarul 5 este numit:
a. Bistrita  b. Jijia   c. Moldova       d. Siret  
 2 puncte
4. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1    b. 2      c. 5       d. 6     
2 puncte
5. Spodosolurile sunt caracteristice unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele:
a. A si B  b. C si E    c. C si H     d. F si G    
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu A si clima unitatii de
relief marcate, pe harta, cu G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati:
1. o cauza  pentru care în Podisul Sucevei densitatea medie a populatiei prezinta valori 
 mai mari decât media pe tara.
2.  o cauza care determina, în România, deteriorarea vegetatiei din cadrul etajului alpin.
                                                                                                             4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 038
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si prezinta suprafata unor
state din Uniunea Europeana. 

A. Precizati:
1. primele doua  state ca suprafata;
2. doua state cu suprafata mai mica de 300.000 km2.
                                                                                                            4 puncte

B. Precizati:
1. numele a doua state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au iesire la Marea Mediterana;
2. numele a doua state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au iesire la Marea Baltica;
3. numele a doua state, dintre cele reprezentate pe grafic, care au ca forma de guvernamânt monarhia.
                                                                                                            6 puncte
C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precizati:
1. doua insule care apartin acestui stat;
2. doua unitati montane;
3. doua regiuni istorice;
4. un tip de clima;
5. fluviul care strabate capitala;
6. doua orase, cu exceptia capitalei;
                                                                                                            10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafata si populatia unor state europene

Precizati:
1. valoarea medie a densitatii populatiei din Spania si Suedia;
2. o cauza a valorilor reduse ale densitatii populatiei din Finlanda.    
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Spania este una dintre primele destinatii
turistice din Europa”.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu