vineri, 9 mai 2014

Varianta 37 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037

Harta de mai sus se refera la subiectele I A - C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase 
- capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si B;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 4.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Prin capitalele marcate, pe harta, cu numerele 1 si 5 trece fluviul numit…
2. Insula Sicilia apartine statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Statul marcat, pe harta, cu litera D are un climat …
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Tarmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. F       d. I   
2 puncte
2. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbita de locuitorii statului a carui capitala este marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 3      c. 4       d. 5   
2 puncte
3. Câmpia Loarei este situata în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. C      c. D       d. E   
2 puncte
4. Insula Creta este situata în partea de sud a statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. E       d. F   
2 puncte
5. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 6 este capitala statului numit:
a. Austria    b. Bulgaria            c. Cehia     d. Elvetia 
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful Alpilor Scandinavi si relieful Muntilor Alpi.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
                                                                                                                        6 puncte
E. Prezentati doua argumente prin care sa sustineti afirmatia: „În determinarea climei Europei
intervin mai multi factori genetici”.
                                                                                                                        4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037

Harta de mai sus se refera la subiectul II A - E. Pe harta sunt marcate unitati de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si B;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 11.
                                                                                                                       4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul Buzau izvoraste din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
2. Relief de grinduri exista  în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera… 
3. Resurse de huila (Bazinul Petrosani) se exploateaza din unitatea de relief marcata, pe harta, cu
litera …
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Râurile Suceava, Moldova si Trotus sunt afluenti ai râului marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 2      c. 4       d. 5   
2 puncte
2. Crivatul bate în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. G       d. H   
2 puncte
3. Vegetatia de stepa este caracteristica unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. G       d. J   
2 puncte
4. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C      b. E      c. G       d. J   
2 puncte
5. Orasul Bucuresti este strabatut de râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 4      c. 5       d. 6   
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera E si
relieful unitatii  marcate, pe harta, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.      
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza care explica diferenta de temperatura medie anuala care exista între unitatile de
relief marcate, pe harta, cu literele B si C; 
2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în
orasul  marcat, pe harta, cu numarul 9.
                                                                                                                        4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 037

Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si prezinta valoarea PIB/loc. în
câteva state din Uniunea Europeana. 

A. Precizati:
1. cea mai mare valoare a PIB/loc. si tara în care se înregistreaza;
2. doua state al caror PIB/loc. are valori cuprinse între 30 - 40 mii euro.
                                                                                                                        4 puncte
B.  Referitor la reprezentarea grafica
alaturata precizati:
1. trei state care au iesire la mare;
2. doua state a caror forma de guvernamânt este monarhia;
3. o cauza care determina PIB-ul redus din Bulgaria.
                                                                                                                        6 puncte
C. Pentru Franta, precizati:
1. doua unitati montane si o unitate de câmpie;
2. doua tipuri de clima;
3. doua râuri sau fluvii;
4. trei orase, cu exceptia capitalei.
                                                                                                                        10 puncte
D. Analizati tabelul de mai jos în care este prezentata evolutia numerica a populatiei din câteva
state ale UE.

Precizati:
  1. doua state care au inregistrat o scadere a populatiei între 1990 – 2005;
  2. doua state care au inregistrat o crestere a populatiei între 1990 – 2005;
  3. o cauza care a determinat scaderea numarului de locuitori în statele mentionate la punctul 1.
                                                                                                                        6 puncte
E. Precizati doua caracteristici ale retelei hidrografice din arhipelagul britanic.    
                                                                                                                        4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu