joi, 8 mai 2014

Varianta 36 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si H;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 7 si 13.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 8 este capitala statului numit …                             
2. Dunarea izvoraste de pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …                          
3. Muntii Apenini se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Capitala statului Finlanda este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 11      b. 12      c. 14       d. 15   
2 puncte
2. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. C      c. E       d. J   
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera D este:
a. Belgia    b. Franta   c. Olanda    d. Spania 
2 puncte
4. Este situat în mediul temperat oceanic orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 4      b. 6      c. 9       d. 10   
2 puncte
5. Orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul 5 este situat în Peninsula:
a. Balcanica   b. Iberica   c. Iutlanda     d. Scandinava
2 puncte
D. Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta, cu litera F si clima statului marcat cu litera G.
Nota 1: Asemanarile  se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. 1. Precizati doua materii prime folosite în industria siderurgica.
2. Notati doua state europene în care industria siderurgica are o pondere însemnata.
                                                                                                                        4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – E. Pe harta sunt marcate unitati  de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele E si G;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 4 si 5.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 6 se numeste …
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este resedinta judetului numit …                             
3. Resurse de aur si argint se exploateaza din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...  
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Bratul Dunarii marcat, pe harta, cu numarul 2 se numeste:
a. Borcea    b. Chilia    c. Sfântu Gheorghe  d. Sulina 
2 puncte
2. Orasul Sibiu este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 9      b. 10      c. 11       d. 12   
2 puncte
3. Depresiunea Brasov este strabatuta de râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 3      c. 4       d. 5   
2 puncte
4. Relieful glaciar se întâlneste în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. C      c. D       d. E   
2 puncte
5. Este port fluvio – maritim orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7      b. 8      c. 10       d. 11   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate cu A  si  clima unitatii de relief
marcate cu B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
E. Precizati:
1. o cauza  care determina densitatea redusa a populatiei în unitatea de relief marcata, pe
harta, cu litera E.
 2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în orasul marcat, pe
harta, cu numarul 7.         
4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 036
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A si B si prezinta evolutia
temperaturilor medii lunare la o statie meteorologica din Europa.

A. Precizati:
1. valoarea maxima a temperaturii, precum si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a temperaturii, precum si luna în care se înregistreaza.    
4 puncte

B. 1. Calculati valoarea amplitudinii  termice  medii anuale. 
2. Prezentati modul de calcul al temperaturii medii anuale;
3. Precizati un factor care influenteaza variatia temperaturii aerului. 
6 puncte
 
C. Pentru Italia, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. fluviul care strabate capitala; 
3. doua caracteristici climatice;
4. doua ramuri industriale reprezentative (cu exceptia industriei alimentare);
5. trei orase, cu exceptia capitalei;
10 puncte
 D. Se da urmatorul tabel:


1. Scrieti, pe foaia de examen, valoarea densitatii medii a populatiei, calculata pentru 
fiecare stat din tabel.
2. Precizati o cauza care sa explice diferentele care apar între cele doua state, referitor la 
valoarea densitatii medii a populatiei.           
6 puncte

E. Prezentati doua argumente care sa demonstreze ca Franta dispune de un important potential
turistic.            
4 puncte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu