miercuri, 7 mai 2014

Varianta 35 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si
orase–capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele F si G;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 6 si 7.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Aglomeratia urbana Rin - Ruhr se afla în statul marcat, pe harta, cu litera …          
2. Vulcanul Etna se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …                           
3. Fluviul care traverseaza orasul marcat, pe harta, cu numarul 9 se numeste …                
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C      b. D      c. H       d. J   
2 puncte
2. Tundra este o zona de vegetatie specifica statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. F       d. I   
2 puncte
3. Capitala Elvetiei este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 3      c. 5      d. 8   
2 puncte
4. Fluviul Tamisa strabate orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 10      c.11      d. 13   
2 puncte
5. Importante resurse de carbuni superiori se exploateaza în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. I       d. J   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B si clima statului marcat cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele eleme nte de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                          
6 puncte
E. Prezentati doua cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific
mediul temperat continental. 
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – D. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 6.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Resurse de bauxita se exploateaza în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 5 este traversat de râul numit …                            
3. Grinduri exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Sisturile verzi sunt roci specifice unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. A      b. B     c. D       d. H   
2 puncte
2. Depresiunea Brasov se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C      b. D      c. E       d. G   
2 puncte
3. Lacul glaciar Zanoaga este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. G       d. H   
2 puncte
4. În orasul marcat, pe harta, cu numarul 5 se obtine:
a. alumina   b. autoturisme          c. otel   d. nave maritime 
2 puncte
5. Un important combinat siderurgic se afla în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 2      c. 3       d. 4   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între  clima unitatii de relief marcate cu litera B si clima unitatii de relief  marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
E. Precizati doua cauze care determina diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpatii Orientali.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 035

Graficul alaturat se refera la subiectul III A si  B  si prezinta evolutia temperaturilor medii
lunare la o statie meteorologica din Europa.
A. Precizati:
1. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie
si octombrie;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale.                                                         
                                                                                                            4 puncte


B.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistreaza în lunile:
a. iulie si august                            c. iunie si august
b. iulie si iunie                              d. iunie si septembrie
2. Graficul de mai sus reda tipul de clima:
           a. ecuatoriala                                c. temperat-oceanica                                    
           b. temperat-continentala              d. subpolara
3. Valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 0 si 5oC, se înregistreaza în lunile:
           a. aprilie si octombrie                   c. martie si noiembrie
           b. martie si octombrie                  d. mai si noiembrie                                                                   
6 puncte
C. Pentru Grecia, precizati:
1. doua insule sau arhipelaguri din Marea Egee;
2. o unitate de relief;
3. doua caracteristici climatice;
4. o formatiune vegetala specifica;
5. o resursa de subsol si o ramura industriala care utilizeaza aceasta resursa;
6. doua orase-port.                                                
10 puncte
D. Uniunea Europeana reprezinta o grupare de natura politica, sociala si economica, formata din
mai multe state. 
Precizati:
1. numarul statelor care formeaza Uniunea Europeana;
2. doua state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene;
3. trei state din Uniunea Europeana cu iesire la Marea Baltica;
6 puncte
E. Precizati doua cauze care determina valorile reduse ale densitatii populatiei în Europa Nordica.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu