marți, 6 mai 2014

Varianta 34 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si
orase - capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si C;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 7 si 12.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul a carui capitala este orasul marcat, pe harta, cu numarul 1 se numeste …
2. Muntii Penini se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …              
3. Fluviul care traverseaza orasul marcat, pe harta, cu numarul  9 se numeste …   
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera E este:
a. Lisabona    b. Londra    c. Minsk              d. Paris 
2 puncte
2. Fluviul Dunarea strabate orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 2      c. 7       d. 8   
2 puncte
3. Climatul mediteranean se întâlneste în sudul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C      b. D      c. F       d. G   
2 puncte
4. Are iesire la Marea Baltica statul marcat, pe harta, cu litera:
a. D      b. E      c. H       d. J   
2 puncte
5. Capitala Federatiei Ruse este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 3     b. 6      c. 10       d. 14   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B si clima statului marcat cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele eleme nte de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                          
6 puncte
E. Precizati doi factori care au determinat prezenta reliefului glaciar în Muntii Alpi.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – E. Pe harta sunt marcate unitati  de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si B;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 11.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Grindurile sunt forme de relief specifice unitatii marcate, pe harta, cu litera…
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 4 este traversat de râul numit…                            
3. Defileul Dunarii delimiteaza la sud unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera. ..           
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Relieful glaciar se întâlneste în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. G       d. H  
2 puncte
2. Crivatul este un vânt specific unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. E       d. H   
2 puncte
3. Vegetatia de stepa se întâlneste în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B      b. C      c. E       d. G   
2 puncte
4. Alumina se obtine în orasul  marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 3      c. 5       d. 6   
2 puncte
5. Strabate Carpatii Meridionali râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7      b. 9      c. 10       d. 12   
2 puncte
D. Precizati doua asemanari si o deosebire între clima unitatii de relief marcate cu litera C si clima unitatii de relief marcate cu litera E.
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima:
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
Nota 2:  Punctajul complet va fi acordat numai daca asemanarile  si deosebirea vor fi precizate
comparativ si nu separat.
6 puncte
E. Prezentati doua argumente pentru a sustine afirmatia: „Unitatea de relief marcata, pe harta, cu
litera F este o câmpie în formare”.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 034
Graficul alaturat se refera la subiectul III A si B. În grafic este prezentata evolutia temperaturilor medii lunare la o statie meteorologica din Europa.

A. Precizati:
1. valoarea maxima a temperaturii, precum si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a temperaturii, precum si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                            4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Graficul de mai sus reda tipul de clima:
a. ecuatoriala                                c. temperat-oceanica
b. temperat-continentala              d. subpolara 
2. Amplitudinea termica medie anuala este de:
           a. 15- 160C   b. 18 - 220C   c. 24 - 260C   d. 30 - 350C
3. Valori de 10oC, ale temperaturii medii lunare se înregistreaza în lunile:
           a. aprilie si octombrie                    c. mai si octombrie
           b. aprilie si mai                              d. mai si noiembrie
 6 puncte
C. Pentru Franta, precizati:
1. trei unitati de relief;
2. numele fluviului care strabate capitala; 
3. doua resurse de subsol utilizate în industria siderurgica;
4. doua orase-port maritime;
5. doua obiective turistice din Paris;
                                                                                                            10 puncte
D. Se da urmatorul tabel: 

1. Scrieti pe foaia de examen, valoarea densitatii medii a populatiei, calculata pentru fiecare 
stat din tabel.
2. Precizati o cauza care sa explice diferentele care apar între cele doua state, referitor la 
densitatea medie a populatiei.        
6 puncte

E. Precizati doi factori care favorizeaza practicarea turismului hibernal si a sporturilor de iarna în
Austria.          
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu