duminică, 4 mai 2014

Varianta 32 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
- capitala cu numere.
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele I si J;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 5 si  6.                                    
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat, pe harta, cu litera …
2. Este situat în Peninsula Scandinava statul marcat, pe harta, cu litera …
3. Orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe harta, cu litera:
           a. D        b. E      c. F       d. J                                                              
2 puncte
2. Orasul - capitala Copenhaga este marcat, pe harta, cu numarul:
           a. 3        b. 9      c. 10       d. 13              
2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera C are deschidere la Marea:
           a. Alba       b. Azov    c. Baltica   d. Neagra 
2 puncte
4. Statul papal independent, Vatican, este o enclava în  capitala statului  marcat, pe harta, cu 
litera:
           a. D        b. E      c. H        d. J              
2 puncte
5. Insulele Baleare apartin statului marcat, pe harta, cu litera:
           a. D        b. E      c. H    d. J     
2 puncte
D. Precizati trei asemanari  între clima statului marcat, pe harta cu litera B si clima statului marcat, pe harta, cu litera G.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tipul de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanarii vor fi prezentate  comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Prezentati doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania.
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – D. Pe harta sunt marcate unitati  de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.  

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele E si H;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 9.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Podisul Mehedinti este unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 12 este numit ...
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 2 este numit …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Relief de dune se afla în  unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele:
 a. A si C    b. B si E    c. E si F    d. F si G 
2 puncte
2. Râurile marcate, pe harta, cu numerele 7 si 12 despart Grupa  Retezat - Godeanu de Grupa:
 a. Banat    b. Fagaras   c. Parâng  d. Poiana Rusca   
2 puncte
3. Se produc autoturisme  în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
 a. 1      b. 2      c. 3      d. 6   
2 puncte
4. Sunt situate în Subcarpati orasele marcate, pe harta, cu numerele:
 a. 1 si 2    b. 2 si 6    c. 3 si 6    d. 4 si 6 
2 puncte
5. Orasele Sfântu Gheorghe si Miercurea Ciuc sunt strabatute de râul marcat, pe harta, cu numarul:
 a. 8      b. 10     c. 11      d. 12   
2 puncte
D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera B si clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        .
                                                                                                            6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza care a determinat cresterea populatiei urbane în România.  
2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podisul Getic.
4 puncte
 Subiectul III

Graficul alaturat se refera la subiectul III A si E si prezinta evolutia cantitatii medii lunare de
precipitatii la Bucuresti.

A. Precizati:
1. luna cu cantitatea minima de precipitatii, precum si valoarea acesteia;
2. luna cu cantitatea maxima de precipitatii, precum si valoarea acesteia.
Analizati graficul alaturat, pe care este reprezentata evolutia cantitatii medii lunare de precipitatii
la  Bergen (Norvegia). 
    Graficul se refera la subiectul III B si E
                      
B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Regimul anual al precipitatiilor care se înregistreaza la Bergen (Norvegia) se încadreaza tipului de regim pluviometric:
a. ecuatorial             c. temperat-continental
b. musonic               d. temperat-oceanic;
2. Cantitatea maxima de precipitatii se înregistreaza în anotimpul de: 
     a. iarna b. primavara   c. toamna   d. vara
3. Factorul care determina cantitati medii anuale mari de precipitatii la Bergen este:
     a. altitudinea reliefului     c. regimul temperaturii aerului
     b. regimul radiatiei solare    d. circulatia vestica a maselor de aer
                                                                                                            6 puncte
C.  Pentru Ucraina, precizati:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de clima;
3. doua râuri sau fluvii;
4. doua resurse de subsol cu rezerve importante;
5. doua orase, cu exceptia capitalei;                    
10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:

1. Calculati, în valori absolute, bilantul natural pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizati o cauza a valorii bilantului natural negativ din Ungaria.    
6 puncte
E. Precizati doua cauze care sa explice diferenta dintre cantitatea de precipitatii înregistrata la
Bucuresti fata de cea înregistrata la Bergen (Norvegia).   
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu