luni, 5 mai 2014

Varianta 33 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033

Harta de mai sus se refera la subiectul  I A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 7.
 4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1.  Insula Corsica apartine statului marcat, pe harta, cu litera …
2.  Capitala Cehiei este orasul marcat, pe harta, cu numarul ...
3.  Orasul marcat, pe harta, cu numarul 13 este capitala statului numit ...
 6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Este situat în Peninsula Iutlanda, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. E      c. G       d. I   
2 puncte
2. Alpii Dinarici se afla în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. F      b. G      c. H       d. J   
2 puncte
3. Are deschidere la Marea Baltica statul marcat, pe harta, cu litera:
a. D      b. F      c. G       d. I   
2 puncte
4. Orasul - capitala Reykjavik este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 7      c. 12       d. 15   
2 puncte
5. Vegetatia de taiga (padure de conifere) si tundra sunt specifice statului marcat, pe harta, cu
litera:
 a. E      b. F      c. I       d. J   
2 puncte
D. Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta cu litera F si clima statului marcat, pe harta cu litera G.
Nota 1: Asemanarile  se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Prezentati doi factori care influenteaza distributia spatiala neuniforma a populatiei în spatiul
european.            
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – D. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele D si G;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 10.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Relief glaciar exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ….
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 7 se numeste ….
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 6 este resedinta judetului numit ….
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1.  Gazul metan se exploateaza în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. G      d. H    
2 puncte
2. Canalul Dunare – Marea Neagra a fost construit în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. B       c. G      d. J    
2 puncte
3. Molisoluri(cernoziomuri) exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                 b. C     c. G     d. H  
2 puncte
4. În orasul marcat, pe harta, cu numarul 3 ramura industriala dezvoltata se numeste:
a. industria produselor farmaceutice   b. metalurgie neferoasa 
c. petrochimia     d. siderurgia   
2 puncte
5.  Orasul marcat, pe harta, cu numarul 2 este resedinta judetului:
a. Bihor     b. Gorj     c. Mehedinti   d. Vâlcea 
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera B si clima unitatii
de relief marcata, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza care determina densitati reduse ale populatiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest.
2. un factor care explica lipsa lacurilor glaciare din Muntii Apuseni.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 033

Reprezentarea  grafica de mai jos se refera la subiectul  III A si  B si prezinta evolutia temperaturilor medii lunare si a cantitatii de precipitatii la o statie meteorologica din Europa.

A.  Precizati:
1. cantitatea maxima de precipitatii înregistrata, precum si luna în care se înregistreaza; 
2. valoarea minima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                            4 puncte 
B. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Tipul de clima în care se înregistreaza valorile mentionate în diagrama climatica alaturata este:
      a. ecuatorial 
      b. subpolar
      c. mediteranean (subtropical)  
      d. temperat - oceanic               
2. Valoarea maxima a temperaturii medii lunare se înregistreaza în lunile:
     a. august si mai                               b. august  si iulie  
     c. iulie si iunie                                 d. iulie si mai
3. Cantitatile mari de precipitatii medii anuale sunt o consecinta a:
     a. altitudinii reduse                           c. regimului temperaturii aerului
     b. regimului radiatiei solare             d. circulatiei vestice a maselor de aer
6 puncte              
C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, precizati:
1. tipul de clima specific si doi factori care influenteaza clima;
2. fluviul care traverseaza capitala;
3. doua resurse de subsol;
4. doua ramuri industriale care utilizeaza resursele mentionate mai sus;
5. doua orase, altele decât capitala. 
10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:   

1. Calculati ponderea lungimii cailor ferate din fiecare tara, raportata la nivelul Europei, 
stiind ca lungimea totala a retelei feroviare pe continent  este, în prezent, de 369.000 Km.  
2. Precizati doua cauze care sa explice valoarea diferta a lungimii cailor ferate în cele doua 
state. 
6 puncte
E.  Precizati doi factori care influenteaza regimul hidrologic al Volgai.    
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu