sâmbătă, 3 mai 2014

Varianta 31 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase - capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si G;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 7.
                                                                                                            14 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera E este orasul numit …
2. Orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul 15 este strabatut de fluviul numit...
3. Are iesire la Marea Egee statul marcat, pe harta, cu litera ...
                                                                                                            16 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 

Harta de mai sus se refera la subiectul II  A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.  
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si F;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 3 si 4.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul  marcat, pe harta, cu numarul 1 este resedinta  judetului numit…
2. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera F se resimt influente climatice…
3. Importante zacaminte de minereuri de fier si marmura se exploateaza din unitatea de relief
marcata, pe harta, cu litera…
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 8 formeaza granita naturala cu tara vecina numita:
           a. Bulgaria                   b. Republica Moldova             c. Serbia          d. Ungaria  
2 puncte
2.  Lacuri glaciare exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
           a. A                              b. B                                         c. C                   d. D   
2 puncte
3. O importanta regiune viticola a României este situata în unitatea de relief marcata, pe harta, cu
litera:
           a. A                              b. B                                         c. C                 d. G               
2 puncte
4. Râul marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste:
           a. Crisul Alb                b. Crisul Negru                       c. Crisul Repede    d. Mures  
2 puncte
5. Temperatura minima absoluta din tara noastra s-a înregistrat în apropierea orasului marcat, pe
harta, cu numarul:
           a. 1                               b. 2                                          c. 5                 d. 6   
2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între  relieful unitat ii marcate, pe harta, cu litera A si relieful unitatii marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
6 puncte
E. Prezentati:
1. un argument care sa ilustreze importanta economica a Canalului Dunare – Marea Neagra 
    pentru România;  
2. un factor  care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea   
    Colinara a Transilvaniei.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 031
    Reprezentarea  grafica de mai jos se refera la subiectul III  A  si  B  si prezinta evolutia temperaturilor medii lunare si a cantitatilor medii lunare de  precipitatii la o statie meteorologica
A. Precizati:
1. cantitatea maxima de precipitatii  si luna în care s-a înregistrat; 
2. valoarea maxima a temperaturii medii si luna în care s-a înregistrat.
                                                                                                            4 puncte

B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Tipul de clima ilustrat de diagrama climatica de mai sus este: 
a. mediteranean (subtropical)
b. temperat continental 
c. temperat oceanic
d. subpolar
            2. Anotimpul în care se înregistreaza cea mai mare cantitate de precipitatii este:
a. iarna             b. primavara                c. toamna         d. vara
            3. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vara datorita invaziilor maselor de aer:
a. ecuatorial    
b. polar continental 
c. polar maritim
 d. tropical
                                                                                                            6 puncte
C. Pentru Germania, precizati:
1. doua mari la care are iesire;
2. doua râuri sau fluvii;
3. doua resurse de subsol;
4. doua ramuri industriale care utilizeaza resursele de subsol mentionate mai sus.    
5. doua orase porturi;
                                                                                                            10 puncte
D. În tabelul alaturat sunt prezentate suprafata si populatia unor tari din UE. 1. Calculati densitatea medie a populatiei pentru fiecare stat din tabel;
 2. Precizati un factor care determina repartitia neuniforma a populatiei în Ungaria.
                                                                                                            6 puncte
E.  Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: „În structura productiei de energie electrica a Germaniei si Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicata”.   
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu