vineri, 2 mai 2014

Varianta 30 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 030 

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase –capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele E si F;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 5 si 10.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul Papal este o enclava în orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul …
2. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeste …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 11 este capitala statului numit …
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe harta, cu litera:
a. B                  b. D                 c. I                   d. J   
2 puncte
2. Statul marcat, pe harta, cu litera G se numeste:
a. Belarus         b. Letonia       c. Lituania       d. Polonia        
2 puncte
3. Capitala Croatiei este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                               b. 7                 c. 8                  d. 10   
2 puncte
4. Statul marcat, pe harta, cu litera I se numeste:
a. Danemarca   b. Finlanda    c. Norvegia      d. Suedia 
2 puncte
5. Are deschidere la Marea Baltica statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                  b. C                c. D                 d. F             
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice si clima Peninsulei Scandinave.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tip de  clima, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E. Prezentati doua premise naturale care favorizeaza cultura vitei de vie în Peninsula Italica si Peninsula Iberica.  
                                                                                                            4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele D si H;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 10.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este situat în Subcarpatii …
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 1 se numeste …
3. Cea mai noua unitate de relief este marcata, pe harta, cu litera 
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este resedinta judetului:
a. Arges                       b. Dâmbovita              c. Prahova       d. Vâlcea 
2 puncte
2. Bazinul carbonifer  Petrosani este strabatut de râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                                          b. 3                              c. 4                  d. 6   
2 puncte
3. Gaz metan se exploateaza din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                                          b. B                            c. E                  d. H   
2 puncte
4. Padurile de conifere sunt specifice unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. A                                          b. B                            c. E                  d. F   
2 puncte
5. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcata, pe harta, cu  litera:
a. B                                          b. C                             c. D                 d. H   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera D si clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte

E. Prezentati:
1. un factor care favorizeaza construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montana.
2. un factor care favorizeaza dezvoltarea industriei chimice în orasele situate în Subcarpati.
                                                                                                            4 puncte
SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 030
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia temperaturii
medii lunare la o statie meteorologica din Europa.


A. Precizati:
1. doua luni în care temperatura medie lunara este de  5°C;
2.  doua luni în care temperatura medie lunara este de 10°C.
                                                                                                            4 puncte
B. Precizati:
1.  lunile cu cea mai ridicata temperatura medie lunara;
2.  lunile cu cea mai scazuta temperatura medie lunara;
3.  valoarea diferentei de temperatura între lunile mai si noiembrie.    
                                                                                                            6 puncte
C. Pentru Ungaria, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. doua caracteristici climatice;
3. doi afluenti ai Tisei;
4. un lac natural;
5. o zona de vegetatie;
6. doua orase, altele decât capitala.
                                                                                                            10 puncte

D. În tabelul alaturat sunt reprezentate rata natalitatii si cea a mortalitatii populatiei din România.
 
Calculati:
1. bilantul natural pentru anul 1956;
2. bilantul natural pentru anul 2004;
3. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 si 2004.      
6 puncte

E. Precizati doua avantaje ale cresterii productiei de hidroenergie pe plan european.

                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu