joi, 1 mai 2014

Varianta 29 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029


Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele C si H;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 5 si 9.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Aglomeratia urbana londoneza este marcata, pe harta, cu numarul …
2. Statul marcat, pe harta, cu litera G se numeste…
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 15 este strabatut de fluviul …
6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este capitala statului:
a. Austria                     b. Belgia          c. Elvetia         d. Slovacia   
2 puncte
2. Statul marcat, pe harta, cu litera J se numeste:
a. Albania                    b. Belgia          c. Bulgaria       d. Macedonia   
2 puncte
3. Eurotunelul leaga Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                             b. C                 c. H                 d. I     
2 puncte
4. În statul marcat, pe harta, cu litera D vegetatia dominanta este:
a. lande                        b. padure de conifere              c. stepa            d. tundra  
2 puncte
5. Are deschidere la Marea Neagra statul marcat, pe harta, cu litera:
a. B                              b. C                              c. E                 d. F     
2 puncte
D. Precizati trei asemanari între clima Peninsulei Italice si clima Peninsulei Iberice.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi
medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, tip de clima, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.
6 puncte
E. Prezentati doua cauze care determina valorile mari ale densitatii populatiei de-a lungul râului Rhin, în cursul mijlociu si cursul inferior.
                                                                                                            4 puncte
 
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele E si F; 
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 4.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este resedinta judetului numit…
2. Râul cu cel mai mare debit  este marcat, pe harta, cu numarul …
3. Influente oceanice  si submediteraneene  exista în unitatea de relief marcata,pe harta, cu litera... 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcata, pe harta, cu  litera:
a. A                             b. B                 c. E                  d. F   
2 puncte
2. Cele mai reduse cantitati de precipitatii se înregistreaza  în unitatea de relief marcata, pe harta,
cu litera:
a. B                              b. C                 c. F                  d. E   
2 puncte
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 este situat în regiune de:
a. câmpie                     b. deal              c. munte         d. podis 
2 puncte

4. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 11 este situat pe râul numit:
a. Mures                      b. Olt               c. Somes          d. Târnava Mica  
4 puncte

D. Precizati trei deosebiri între relieful  unitatii marcate, pe harta, cu litera E  si  relieful  unitat ii marcate, pe harta, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E. Prezentati doua premise naturale ale practicarii culturii cerealelor în Câmpia Româna.
                                                                                                             4 puncte
 SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia debitelor
medii lunare ale unui râu din Europa.


A. Precizati:
1. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar si valoarea acestuia;
2. luna cu cel mai scazut debit mediu lunar si valoarea acestuia;
                                                                                                             4 puncte
B. Precizati:
1. valoarea diferentei de debit dintre lunile iulie si septembrie;
2. luna în care se înregistreaza un debit mediu de 100 m3/s;
3. un factor care influenteaza variatiile debitului mediu lunar.
                                                                                                            6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. un tip de clima;
3. un râu sau fluviu;
4. doua orase-port;
5. doua resurse naturale
6. marea la care are iesire;
7. o cultura agricola traditionala.
                                                                                                            10 puncte

D. Comparati cadrul natural al Frantei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, retelei hidrografice,
vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca desebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
                                                                                                            6 puncte

E. Temperatura medie anuala la Sibiu (România) este de 8,70C iar la Varna (Bulgaria) este de
11,30C. Precizati doua cauze care determina diferenta de temperatura înregistrata la cele doua
statii meteorologice.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu