miercuri, 30 aprilie 2014

Varianta 28 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028


Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere.

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si D;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 7 si 14.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 13 se numeste …
2. Statul marcat, pe harta, cu litera I se numeste …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 5 este capitala statului numit …
 6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hata, cu litera:  
a. C                   b. D                c. E                  d. G   
2 puncte
2. Statul marcat, pe harta, cu litera F se numeste:
a. Belarus         b. Belgia         c. Bulgaria       d. Macedonia
                                                                                                            2 puncte
3. Vorbesc o limba germanica locuitorii orasului marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                   b. 3                 c. 5                              d. 7   
2 puncte
4. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeste:
a. Austria         b. Cehia           c. Slovacia       d. Slovenia 
2 puncte
5. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat, pe harta, cu litera:
a. D                 b. E                  c. H                 d. I   
2 puncte

D. Precizati trei asemanari între relieful Câmpiei Padului si relieful Câmpiei Panonice.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specfice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte

E. Prezentati doua cauze care explica potentialul agricol ridicat al unor tari ca România, Ucraina, Republica Moldova etc.         
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si B. 
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 9.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 este traversat de râul numit…
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 5 este afluentul direct al 
3. Dateaza din perioada daco-romana orasul marcat, pe harta, cu numarul …
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Cele mai mari altitudini se înregistreaza în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                             b. E                  c. G                 d. H   
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 7 este resedinta judetului:
a. Bistrita Nasaud       b. Cluj             c. Maramures   d. Satu Mare 
2 puncte
3. Influente climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                              b. C                 c. F                  d. G   
2 puncte
4. Subcarpatii Getici sunt traversati de râurile marcate, pe harta, cu numerele:
a. 1 si 2                         b.  2 si 3          c.  2 si 4           d. 2 si 6 
2 puncte
5. Etaj climatic alpin exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                              b. C                 c. D                 d. F   
2 puncte
D. Precizati doua asemanari si o deosebire între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera D si relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera E
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief.  
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua asemanari  si deosebirea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
6 puncte

E. Prezentati: 
1. Un argument pentru a ilustra faptul ca Dunarea reprezinta un important fluviu international al Europei.        
2. Un factor care a determinat amplasarea unor rafinarii în Câmpia Româna.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 028
Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A - B si prezinta  evolutia temperaturilor medii lunare la o statie meteorologica din Europa.


A. Precizati:
1.  doua luni în care temperatura medie este de 0°C;
2. doua luni în care temperatura medie este de 15°C.
                                                                                                          4 puncte
B. Precizati:
1. temperatura maxima si luna în care se înregistreaza;
2. temperatura minima si luna în care se înregistreaza;
3. modul de calcul al temperaturii medii anuale.
                                                                                                            6 puncte
C. Pentru Serbia, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. un tip de clima;
3. doua râuri sau fluvii;
4. doua orase;
5. un stat vecin, membru al UE;
6. doua resurse naturale.
                                                                                                            10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezinta suprafata si populatia unor tari din UE.
1. Calculati densitatea medie a populatiei în Bulgaria si Malta;
2. Precizati doua cauze care explica densitatea redusa a populatiei din Suedia.
                                                                                                            6 puncte
      
E. Precizati patru tipuri de turism practicate în Spania.          
                                                                                                             4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu