luni, 7 aprilie 2014

Varianta 8 - Aplicatii

SUBIECTUL  I (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. 
Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.                                4 puncte


B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea …
                                                                                                                                        6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este:
        a. Nipru   b. Nistru          c. Vistula         d. Volga                                                   2 puncte
2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
        a. B                      b. C                 c. E                  d. F                                              2 puncte
3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 1                      b. 4                  c. 6                  d. 10                                             2 puncte
4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:
        a. C                      b. D                 c. G                 d. J                                               2 puncte
5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu
litera:
        a. A                     b. B                 c. H                 d. I                                               2 puncte


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                                                         6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă.
                                                                                                                                        4 puncteSUBIECTUL II (30 puncte)
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.
Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
                                                                                                                                                   4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
                                                                                                                                                   6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera:
         a. A                    b. D                 c. F                  d. H                                                         2 puncte
2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul:
         a. 7                     b. 8                  c. 10                d. 11                                                        2 puncte
3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. C                     b. D                 c. G                 d. H                                                         2 puncte
4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
         a. 7                     b. 9                  c. 11                d. 12                                                        2 puncte
5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
         a. A                    b. C                 c. E                  d. G                                                         2 puncte


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                                                                   6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1.
                                                                                                                                                   4 puncte


SUBIECTUL III  (30 puncte)
  
              Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. 


A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare si luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii  lunare si luna în care se înregistrează;
                                                                                                                 4 puncte


B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos:
1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este:
        a. iarna     b. primăvara    c. toamna         d. vara
2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric:
        a. ecuatorial         b. musonic       c. subpolar       d. temperat-oceanic
3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este:
        a. altitudinea reliefului    b. circulaţia vestică a maselor de aer
        c. regimul radiaţiei solare            d. regimul temperaturii aerului
                                                                                                                 6 puncte


C. Pentru Franţa, precizaţi:
        1. două state vecine, membre ale UE;
        2. două unităţi majore de relief;
        3. trei resurse de subsol;
        4. două oraşe-port maritime;
        5. o regiune turistică.                                                                         10 puncteD. Se dă următorul tabel:

   
     


1. Calculati  densitatea medie pentru fiecare stat.                                                             
2. Precizati o cauza care determina diferenta de densitate a populatiei din cele doua state. 
                                                                                                                                        6 puncte 
E.  Precizati numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice si importanta economica a
acesteia pentru tarile din sudul Europei. 
                                                                                                                                     4 puncte

 

 
 


 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu