marți, 8 aprilie 2014

Varianta 09 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009


A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si F.
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 9.  
                                                                                                                                                 4 puncte 

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Podisul Donetk se afla situat pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera A se numeste ...
3. Fluviul Guadalquivir strabate Câmpia Andaluziei din statul marcat, pe harta, cu litera …
                                                                                                                                                 6 puncte 

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Muntii cei mai înalti din Europa Sudica sunt localizati pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera: a. B b. D c. G d.                                                                                                                                           2 puncte 
2. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera J prezinta la varsarea în Marea Neagra: a. estuar b. fiord c. golf marin d. liman                                                                  
                                                                                                                                                2 puncte
3. Statul marcat, pe harta, cu litera C se numeste: a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania
                                                                                                                                                2 puncte
4. La productia de carbune se remarca statul marcat, pe harta, cu litera: a. A b. C c. E d. F
                                                                                                                                                2 puncte 
5. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 9 este traversat de fluviul numit: a. Dunare b. Elba c. Rin d. Vistula                                                                                                                                     2 puncte 

D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera A si clima statului marcat, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                                                                                               6 puncte 

E. Prezentati doua argumente care sa explice valorile reduse ale densitatii populatiei în statele din Peninsula Scandinava.                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009

Harta de mai sus se refera la subiectul II A-C. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. A.

Precizati:
1. numele unitatilor sau al subunitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele D si E ;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 3 si 6.                                                     4 puncte 

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:

1. Râul care da numele subunitatii de relief marcate pe harta, cu litera H se numeste …
2. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
3. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcata, pe harta, cu litera ...        6 puncte

C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 1 este strabatut de râul: a. Bârlad b. Bistrita c. Jijia d. Moldova                                                                                                                                 2 puncte 
2. În unitatea marcata, pe harta, cu litera D este situat orasul: a. Drobeta-Turnu Severin b. Pitesti c. Râmnicu Vâlcea d. Târgoviste                                                                                               2 puncte 
3. Canalul Dunare-Marea Neagra traverseaza unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera: a. A b. B c. C d. H                                                                                                                                 2 puncte 
4. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 4 este resedinta judetului: a. Braila b. Galati c. Tulcea d.Vrancea                                                                                                                               2 puncte
5. Alumina se produce în orasul marcat, pe harta, cu numarul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6                 2 puncte 

D. Comparati clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpatilor Moldovei, precizând trei deosebiri .
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                                                                                              6 puncte 

E. Precizati:
1. un factor care a favorizat dezvoltarea economica a orasului Constanta;
2. o cauza a formarii lacurilor cu apa sarata din Câmpia Baraganului.                                 4 puncte

Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la statia meteorologica Sinaia.

A. Precizati:
1. doua luni în care se înregistreaza temperaturi medii lunare maxime;
2. doua luni în care se înregistreaza temperaturi medii lunare negative;

B. Precizati:
1. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. un factor care determina valorile scazute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie

C. Pentru Franta, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. numele unitatii de relief cu altitudinea maxima;
3. o insula care apartine acestui stat;
4. doua resurse de subsol;
5. doua râuri sau fluvii care se varsa în Oceanul Atlantic;
6. doua orase, cu exceptia capitalei;
                                                                                                                                              10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:

Precizati:
1. valoarea densitatii medii a populatiei, calculata pentru fiecare stat din tabel;
2. o cauza care sa explice valorile diferite ale densitat ii medii a populatiei în cele doua state.
                                                                                                                                              6 puncte 
E. Precizati doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania si Italia.                                                                                                                                     4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu