duminică, 6 aprilie 2014

Varianta 7 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C .
Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.


A. Precizaţi:
1.   numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E si J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 si 7.                                                                                                                                                                              4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieşire la Marea ...
2. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera C este cel al Munţilor ...
                                                                                                                                   6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este:
        a. Kiev     b. Minsk          c. Moscova      d. Varsovia                                         2 puncte
2. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat, pe hartă, cu litera:
        a. B                      b. D                 c. E                  d. H                                         2 puncte
3. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:
        a. B                      b. D                 c. E                  d. F                                          2 puncte
4. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
        a. B                      b. C                 c. I                   d. J                                           2 puncte
5. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D este de origine:
        a. fluvio-lacustră             b. fluvio-glaciară
c. litorală                     d. piemontană                                                              2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                   6 puncte

E. 1. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului
Atlantic.
    2. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor.
                                                                                                                                    4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte)  B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
                                                                                                                                      6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
        a. B                      b. D                 c. E                  d. G                                           2 puncte
2. Cel mai mare debit îl are râul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 7                      b. 8                  c. 9                  d. 11                                           2 puncte
3. Resursele energetice (petrol, cărbuni, gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a.    A                 b. D                 c. E                  d. F                                            2 puncte

4. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat, pe hartă, cu numărul:
       a. 8                       b. 9                  c. 10                d. 11                                            2 puncte
5. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
       a. A                      b. C                 c. D                 d. G                                              2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief
marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
                                                                                                                                       6 puncte
E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat
fiecare.
                                                                                                                                        4 puncteSUBIECTUL III (30 puncte)

      Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă producţiile de grâu în
câteva state europene în anul 2005.A. Precizaţi:
1. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare;
2. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare.
                                                                                                                                       4 puncte


B. Precizaţi:
       1. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania;
       2. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.
                                                                                                                                      6 puncte


C. Pentru Italia, precizaţi:
       1. două caracteristici ale climatului;
       2. un râu sau fluviu;
       3. două oraşe-port;
       4. două insule care aparţin acestui stat;
       5. trei tipuri de turism practicate în acest stat.                                                   10 puncteD. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din
mai multe state. Precizaţi:
1. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007;
3. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică.
                                                                                                                                    6 puncte


E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord.
                                                                                                                                    4 puncte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu