sâmbătă, 5 aprilie 2014

Varianta 6 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte)
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6.                                          4 puncteB. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1.  Climatul caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C este ...
2.  Fluviul care traversează oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte....
3.  Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte...
                                                                                                                                                  6 puncte


C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera:
         a. C                     b. D                 c. H                  d. I                                                      2 puncte
2. Cu litera J este marcat, pe hartă, statul:
         a. Austria            b. Elveţia         c. Polonia        d. Ungaria                                           2 puncte
3. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
         a. B                     b. C                  c. H                 d. I                                                      2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numarul 9 este capitala statului:
         a. Belgia             b. Elveţia         c. Franţa          d. Olanda                                            2 puncte
5. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul:
         a. 4                     b. 7                  c. 11                 d. 15                                                    2 puncte


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                                                                  6 puncte
 
E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează clima Europei.
b. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa.                                            4 puncte


SUBIECTUL II  (30 puncte)Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.
Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12.


A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.                                                       4 puncte


B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:

1. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
3. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
                                                                                                                                       6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. A                    b. B                 c. D                 d. H                                             2 puncte
2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat, pe hartă, cu numarul:
         a. 8                     b. 9                  c. 10                d. 11                                            2 puncte
3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
         a. A                    b. C                 c. D                 d. F                                              2 puncte
4. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu:
         a. A                    b. C                 c. D                 d. G                                              2 puncte

5. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
              a. A               b. C                 c. D                 d. E                                              2 puncte


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                                                        6 puncte
E. Precizaţi:

1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată,pe hartă, cu litera F.
2. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a  ţării”.
                                                                                                                                        4 puncte


SUBIECTUL III  (30 puncte)


      Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005.


A. Precizaţi:
1. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia;
2. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania.
                                                                                                                                    4 puncte
B. Precizaţi:
1. statul a cărui populaţie este de 60 mil.loc.;
2. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică;
3. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare.
                                                                                                                                    6 puncte


C. Pentru Franţa, precizaţi:
       1. aşezarea geografică;
       2. o insulă care aparţine acestui stat;
       3. două caracteristici ale reliefului;
       4. două caracteristici ale climei;
       5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
       6. o regiune turistică.                                                                                          10 puncte


D. Se dă următorul tabel:          
    Tara        Lungimea cailor ferate       (km)
    Germania         38126
    România           11376
    Ucraina             22510

       Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări, raportate la nivelul Europei ştiind că
lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.
                                                                                                                                    6 puncte


E. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei
energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”.
                                                                                                                                    4 puncte
   
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu