vineri, 4 aprilie 2014

Varianta 5 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 
Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.


A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.          4 puncte


B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
2. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat, pe hartă, cu litera...
                                                                                                                    6 puncte


C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
        a. B          b. G     c. H     d. J                                                              2 puncte
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera:
        a. B          b. C     c. E      d. I                                                              2 puncte
3. Râul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
        a. A         b. B     c. E      d. F                                                              2 puncte
4. Republica Moldova este marcată, pe hartă, cu litera:
        a. A         b. E      c. I       d. J                                                              2 puncte
5. Oraşul european, cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 2          b. 7      c. 10    d. 12                                                            2 puncteD. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.

                                                                                                                     6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state
europene;
2. o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a gheţarilor în
Groenlanda.
                                                                                                                      4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte)   

 
   

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C.
Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

   

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.                                4 puncteB. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Traversează oraşul Piteşti râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3  Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte ...
                                                                                                                           6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
        a. A         b. C     c. E      d. F                                                                    2 puncte
2. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
        a. B          b. E      c. D     d. F                                                                   2 puncte
3. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
        a. A         b. C     c. E      d. H                                                                   2 puncte

 
4. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
       a. B           b. D     c. E      d. F                                                                   2 puncte
5. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
       a. 1           b. 3      c. 5      d. 6                                                                    2 puncteD. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful
Grupei Făgăraş.
Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.                                                                                 6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona
    de câmpie;
2. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării.
                                                                                                                          4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

    Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa.

                          

    A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată, precum şi luna în care se înregistrează;
                                                                                                                            4 puncte


     B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
       1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile
menţionate în diagrama climatică alăturată este:
      a. ecuatorial           b. subpolar             c. mediteranean (subtropical)           d. temperat - oceanic

       2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
       a. august si mai       b. august si iulie             c. iulie si iunie                               d. iulie si mai

       3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a:
     a. altitudinii reduse            b. regimului radiaţiei solare     c. regimului temperaturii aerului
                                               d. circulaţiei vestice a maselor de aer

                                                                    
      
     C. Pentru Spania, precizaţi:
       1. peninsula în care este situat statul;
       2. două unităţi montane;
       3. două tipuri de climă;
       4. trei oraşe mari, altele decât capitala;
       5. două regiuni turistice.                                                                         6 puncte    D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o
deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
                                                                                                                      6 puncte


E. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa.   
                                                                                                                      4 puncte
                                                                            Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu