joi, 3 aprilie 2014

Varianta 4 - Aplicatii


SUBIECTUL I (30 puncte)

     

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere .A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.                   4 puncte
  

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera...
2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
       a. 2b. 3c. 14d. 15                                                                                     2 puncte
2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:
       a. 1 şi 5b. 6 şi 9c. 9 şi 14d. 1 şi 13                                                            2 puncte
3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera:
       a. Ab. Ec. Hd. G                                                                                       2 puncte
4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
       a. Cb. Ec. Gd. H                                                                                       2 puncte
5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera:
       a. Ab. Cc. Dd. I                                                                                        2 puncte


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Scandinaviei.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat.                                                                                                      6 puncte
 
 
E. Prezentaţi:
1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei;
2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.             4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte)  

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
        a. C  b. D  c. E  d. G                                                                    2 puncte
2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 1  b. 2   c. 3  d. 6                                                                      2 puncte
3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
        a. A  b. D  c. G  d. F                                                                    2 puncte
4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
        a. A  b. B   c. D  d. G                                                                   2 puncte
5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
        a. B  b. D   c. E   d. F                                                                   2 puncte


D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor
Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei).

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ
şi nu separat.
                                                                                                               6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi.
2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării
    faţă de partea estică a ţării.
                                                                                                               4 puncte


SUBIECTUL III (30 puncte) 


       Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii
populaţiei în câteva state europene în anul 2005.
 
         
A. Precizaţi:
1. Valoarea maximă a densităţii  populaţiei şi numele statului unde se înregistrează aceasta .
2. Valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului unde se înregistrează aceasta.
                                                                                                                         4 puncte

B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii
populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta:
1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri;
2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică;
3. relief predominant muntos şi climă tropicală.
4. suprafaţă extrem de mică.
                                                                                                                           6 puncte


C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:
       1. două unităţi de relief;
       2. un râu sau fluviu;
       3. două resurse ale subsolului;
       4. două oraşe mari, altele decât capitala;
       5. trei ramuri industriale.                                                                    
                                                                                                                           10 puncte


D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
                                                                                                                           6 puncte


E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene     
în scopul protecţiei mediului.
                                                                                                                            4 puncte– Varianta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu