miercuri, 2 aprilie 2014

Varianta 3 - Aplicatii


SUBIECTUL I (30 puncte) 
 


        Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.

        A. Precizaţi:
             1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
             2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4

                                                                                                                      4 puncte
        B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
            1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera...
            2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte....
            3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera...
                                                                                                                      6 puncte

        C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre

afirmaţiile de mai jos:
           1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:
                            a. A        b. B      c. F       d. J                                             2 puncte

           2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
                            a. 5         b. 9      c. 11     d. 14                                           2 puncte

           3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:
                           a. B          b. F     c. G      d. H                                            2 puncte

          4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
                           a. 11        b. 12    c. 14     d. 15                                           2 puncte

          5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
                          a. B          b. C     c. G      d. H                                             2 puncte


         D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice.

         Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
         Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.                                                                                                  6 puncte


         E. Precizaţi:
       1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă;
       2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei.                    4 puncte


 


 
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
                                                                                                                       4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre

afirmaţiile de mai jos:
1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Dc. Ed. G                                                                                     2 puncte
2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
         a. 1b. 4c. 5d. 6                                                                                        2 puncte
3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Bc. Ed. F                                                                                      2 puncte
4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
         a. 2b. 3c. 4d. 6                                                                                        2 puncte
5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Cc. Fd. H                                                                                      2 puncteD. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.                                                                                                      6 puncte

                                                                                                                     


E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale

industriei produselor lactate.
                                                                                                                           4 puncte

                                                  


SUBIECTUL III (30 puncte) Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia
temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.
A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie.
                                                                                                                             4 puncteB. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus
este:
             a. ecuatorialb. mediteranean (subtropical)
             c. temperat - oceanicd. subpolar
 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul:
             a. aprilie - iunieb. noiembrie - ianuarie
             c. iulie – augustd. septembrie - noiembrie
3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer:
             a. ecuatorialb. polar maritim
             c. polar continentald. tropical

 
C. Pentru Italia, precizaţi:
       1. aşezarea geografică;
       2. trei unităţi de relief;
       3. un tip de climat;
       4. două insule care aparţin acestui stat;
       5. trei ramuri industriale.


D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism
şi comerţ exterior.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
                                                                                                                           6 puncte
E. Precizaţi:
  1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică;
  2. cele două state care au aderat la UE în 2007.
                                                                                                                            4 puncte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu