marți, 1 aprilie 2014

Varianta 2 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte)


       
                

Harta de mai sus se referă la subiectul I   A – C.
Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașele - capitală cu numere.

A.Precizați :
1. Numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C și J ;
2. Numele orașelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 și 14 .
                                                                                                                        4 puncte
B.Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:
1. Orașele marcate pe hartă cu numerele 4 și 9 sunt situate în zona de climă temperat...
2. Lacurile glaciare Ladoga și Onega sunt situate în statul marcat pe hartă cu litera ...
3. Capitala Uniunii Europene și Sediul NATO se află în orașul marcat pe hartă cu numărul ...
                                                                                                                                    6 puncte
C.Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmații de mai jos :
1 . Orașul - port Rotterdam se află în statul marcat, pe hartă, cu litera :
a)      A
b)      D
c)      E
d)      H                                                                                                  
2 puncte
2.  Insula Sardinia aparține statului marcat pe hartă cu litera :
             a)  A
             b)  D
             c)  F
            d)   H
                                                                                                                        2 puncte
3.  Este capitala unui stat – monarhie constituțională orașul marcat pe hartă cu numărul :
            a)   3
            b)   7
            c)   11
            d)   15
                                                                                                                        2 puncte
4.  Vegetația arbustivă de tip maquis apare în statul marcat pe hartă cu litera :
            a)   B
            b)   D
            c)   H
            d)   J
                                                                                                                        2 puncte
5.  Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat pe hartă cu litera :
            a)   B
            b)   D
            c)   I
            d)   J                                                                                                    2 puncte
D. Precizați trei asemănări între relieful Munților Alpi și relieful Munților Pirinei.

            Nota 1 : Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului : mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief , orogeneză.
        Nota 2 : Punctajul va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ și nu separat.
                                                                                                                          6 puncte
            E.Precizati :
            Precizați două argumente prin care să susțineți afirmația „Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob”.
                                                                                                                          6 puncteSUBIECTUL II (30 puncte)


Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unitățile de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 și orașele cu numere de la 7 la 12.

A.Precizați :
1. Numele unităților de relief marcate pe hartă cu literele E și G ;
2. Numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 8 și 9.
                                                                                                                        4 puncte

B.Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos :
1.  Râul marcat pe hartă cu numărul 5 se numește...
2.  Orașul marcat pe hartă cu numărul 12 se numește...
3.  Râul care taversează orașul marcat pe hartă cu numărul 7 se numește ...
                                                                                                                        6 puncte

C. Scrieti pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos :

1.      Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unitățile de relief marcate pe hartă cu literele :
a)      A și D
b)      B și F
c)      C și E
d)     G și H
2 puncte
2.      Cele mai vechi roci din România care apar la zi (suprafață) intră în alcătuirea unității de relief marcată pe hartă cu litera :
a)      B
b)      F
c)      G
d)     H
2 puncte
3.      Râul marcat pe hartă cu numărul 6 se numește :
a)      Bârlad
b)      Jijia
c)       Prut
d)      Siret
2 puncte

4.      Orașul marcat pe hartă cu numărul 11 se numește :
a)      Alexandria
b)      Craiova
c)      Râmnicu Vâlcea
d)      Slatina
2 puncte
5.       Râul marcat pe hartă cu numărul 3 străbate, de la izvor spre vărsare, orașele:
a)      Alba Iulia , Hunedoara , Arad
b)      Arad , Deva, Târgu Mureș
c)      Sibiu , Deva, Arad
d)     Târgu Mureș, Deva , Arad                                                                 2 puncte

D. Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful unității marcate pe hartă cu litera A și relieful unității marcate pe hartă cu litera D.

Nota 1 : Deosebirile și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului : mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful , distribuția spațială a altitudinilor, gradul de fragmentare, înclinare, orientarea culmilor și a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte dpecifice ale reliefului.

Nota 2 : Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănările vor fi prezentate comparativ și nu separat.
                                                                                                                        6 puncte
E.Precizați două argumente care să susțină afirmația că „Podișul Dobrogei este cea mai veche și mai complexă unitate de relief din țară ”.
                                                                                                                        6 puncte

 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu