marți, 29 aprilie 2014

Varianta 27 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027


Harta de mai sus se refera la subiectele I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 3.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 11 este capitala statului numit ...
2.  Muntii Pirinei se afla situati pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Statul din Peninsula Scandinava, membru al Uniunii Europene, este marcat, pe harta, cu litera
6 puncte
 C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul Varsovia este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                 b. D                 c. F                  d. J   
2 puncte
2. Muntii Apenini se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B                  b. E                  c. H                 d. I   
2 puncte
3. Capitala statului Finlanda este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 4                  b. 6                  c. 8                  d. 14   
2 puncte
4. Fluviul Sena traverseaza oras ul-capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2                              b. 5                  c. 10                d. 12   
2 puncte
5. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. C                  b. E                  c. G                 d. H   
2 puncte

D.Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful Alpilor Scandinavi si relieful Muntilor Alpi.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte

E. Prezentati doua consecinte ale sporului natural redus  din Europa.
                                                                                                                        4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027


Harta de mai sus se refera la subiectele II A – D.
Pe harta sunt marcate unitat i de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele D si G;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 8 si 10.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
2. Râul marcat, pe harta, cu numarul 1 se numeste ...
3. Utilaj petrolier se obtine în orasul marcat, pe harta, cu numarul ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste:
a. Alba Iulia                            b. Deva                        c. Hunedoara               d. Sibiu 
2 puncte
2. Structuri boltite sub forma de domuri exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                             b. B                             c. C                              d. H   
2 puncte
3. Cea mai redusa cantitate de precipitatii medii anuale cade în unitatea de relief marcata, pe
harta, cu litera:
a. D                                         b. E                              c. F                              d. H   
2 puncte
4. Râul marcat, pe harta, cu numarul 5 se numeste:
a. Arges                       b. Dâmbovita              c. Ialomita                   d. Prahova 
2 puncte

5. Vegetatia de stepa este predominanta în unitatea de relief, marcata, pe harta cu litera:
a. B                              b. C                             c. E                              d. F  
                                                                                                                        2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera D si relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte

 E. Prezentati:
1. o cauza care a determinat scaderea numarului de locuitori ai tarii noastre, dupa 1990. 
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpati.
                                                                                                                        4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 027
 Graficul de mai jos se refera la subiectul III  A - B si prezinta evolutia debitelor medii lunare ale
râului Siret la varsare în Dunare.


A.  Precizati:
1. valoarea maxima  a debitului lunar si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a debitului lunar si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                                        4 puncte

B.  Precizati:
1. doua luni în care debitul mediu lunar are aceleasi valori ;
2. diferenta dintre valoarea debitului în luna aprilie si valoarea debitului în luna decembrie;
3. o cauza a cres terilor de debit în luna aprilie.   
6 puncte
C. Pentru Spania, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. o resursa naturala;
3. trei orase, altele decât capitala;
4. doua regiuni turistice;
5. doua insule sau arhipelaguri care apartin acestui stat.    
10 puncte

D. Comparati cadrul natural al Frantei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, retelei hidrografice, vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca desebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
                                                                                                                        6 puncte

E.  Precizati doua cauze ale natalitatii reduse din tarile Europei de Est si Sud-Est.
                                                                                                                          4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu