luni, 28 aprilie 2014

Varianta 26 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 

Harta de mai sus se refera la subiectele I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele C si D; 
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 9 si 12.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 11 este capitala statului numit ...
2. Orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul 12 este traversat de fluviul numit ...
3. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeste ...
4 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Podisul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C                  b. E                  c. G                 d. H   
2 puncte
2. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B                   b. E                 c. H                  d. J   
2 puncte
3. Fluviul Tamisa traverseaza orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 5                   b. 7                  c. 10                d. 15   
2 puncte
4. Capitala statului Islanda este marcata, pe harta, cu numarul:
a. 2                              b. 4                  c. 13                d. 14   
2 puncte
5. Vegetatia mediteraneana este specifica statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                 b. C                 c. F                  d. I   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave si clima Peninsulei Italice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tipul de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte

E. Prezentati doua cauze care determina fenomenul de îmbatrânire demografica a populatiei din statele Europei Vestice.
                                                                                                            4 puncteSUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026


Harta de mai sus se refera la subiectele II A– D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele E si G;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 2 si 3.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Roci variate(vulcanice,metamorfice,sedimentare) dispuse pe trei fâsii paralele sunt în unitatea
de relief marcata, pe harta, cu litera ......
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 9 este traversat de râul numit ...
3. Babele si Sfinxul se gasesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. In  orasele marcate, pe harta, cu numerele 9  si 11 se obtine:
a. alumina                    b. autoturisme             c. otel              d. nave maritime  
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10 este resedinta judetului numit:
a. Arges                       b. Giurgiu                    c. Olt               d. Teleorman   
2 puncte
3. Râul marcat, pe harta, cu numarul 4 strabate în Subcarpatii Moldovei orasul numit:
a. Bârlad                      b. Botosani                  c. Iasi               d. Piatra Neamt   
2 puncte
4. Un important combinat siderurgic este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7                                          b. 9                              c. 10                d. 12    
2 puncte
5. Vegetatia de stepa ocupa suprafete întinse în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                                          b. D                            c. E                   d. G    
2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera F si clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera G.
Nota 1: Asemanarea  si deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima:
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua asemanari  si deosebirea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza prin care sa explicati dispunerea radiar-concentrica a retelei feroviare în  România.
2. o cauza prin care sa explicati “mozaicul petrografic” al Muntilor Apuseni.
                                                                                                             4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 026

Graficul alaturat se refera la subiectul III  A - B si prezinta evolutia precipitatiilor medii lunare la o statie meteorologica din Muntii Carpati.


A. Scrieti pe foaia de examen:
1.  valoarea maxima a precipitatiilor medii lunare, precum si luna în care  se înregistreaza;
2. valoarea minima a precipitatiilor medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza.
4 puncte

B. Precizati:
1. modul de calcul al cantitatii medii lunare de precipitatii;
2. o luna cu precipitatii medii cuprinse între 80 si 100 mm;
3. diferenta dintre cantitatile medii de precipitatii din lunile aprilie si octombrie.  
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. un tip de clima;
4. trei orase, cu exceptia capitalei;
5. doua resurse de subsol;
6. o regiune turistica.
                                                                                                            10 puncte
 
D. În tabelul alaturat sunt reprezentate rata natalitatii si cea a mortalitatii populatiei din România. 
 
 Calculati:
1. Bilantul natural (sporul natural) pentru anul 1956;
2. Bilantul natural (sporul natural) pentru anul 2004;
3. Un factor care a determinat cresterea mortalitatii în tara noastra.    
6 puncte

E. Precizati doua cauze care determina distributia inegala a infrastructurii de transport în Europa Centrala.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu