duminică, 27 aprilie 2014

Varianta 25 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025Harta de mai sus se refera la subiectele I A – C.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A si H;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 10.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 4 este capitala statului numit ...
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera F este orasul numit ...
3. Vulcanii Etna si Vezuviu sunt situati pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Orasul Minsk este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
a. D                 b. F                  c. H                 d. I   
2 puncte
2. Muntii Balcani se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B                  b. C                              c. F                 d. G   
2 puncte
3. Fluviul Nistru traverseaza statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                 b. E                  c. G                 d. J   
2 puncte
4. Muntii Penini se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C                  b. E                  c. H                 d. I   
2 puncte
5. Padurile de conifere (taiga) ocupa suprafete extinse în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                 b. D                 c. G                 d. J   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi si relieful Muntilor Carpati.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte
 
E. Prezentati doua argumente prin care sa explicati repartitia neuniforma a precipitatiilor pe teritoriul Europei.         
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025


Harta de mai sus se refera la subiectele II A – D.
Pe harta sunt marcate unitat i de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si F ;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 10.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste ...
2. Pe râul marcat, pe harta, cu numarul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ...
3. Râul Motru delimiteaza la est unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 2 se numeste:
a. Bega            b. Crisul Alb                c. Cris ul Negru           d. Mures 
2 puncte
2. Orasul Bârlad este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                  b. C                             c. D                             d. G   
2 puncte
3. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) exista în unitatea de relief marcata, pe harta,cu litera:
a. A                 b. D                             c. E                              d. G   
2 puncte
4. Petrol, gaze naturale si ape geotermale exista în unitatea de relief marcata, pe harta,cu litera:
a. A                 b. B                             c. C                               d. G   
2 puncte
5. Resedinta judetului Bihor este oras ul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 8                              b. 9                              c. 11                            d. 12   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera A  si  relieful unitat ii marcate, pe harta, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte

E. Prezentati doua argumente care ilustreaza rolul Muntilor Carpati în clima României.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 025

Graficul  de mai  jos  se  refera la subiectul III  A - B si prezinta evolutia valorilor temperaturii medii lunare la o statie meteorologica din Muntii Carpati. 


A. Scrieti, pe foaia de examen:
1. valoarea maxima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza.
4 puncte
B.  Precizati:
1.  modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
3. un factor determinant al variatiei temperaturilor medii lunare.
                                                                                                            6 puncte

C.  Pentru Germania, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua unitati de relief;
3. doua resurse de subsol;
4. doua ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor mentionate mai sus;
5. un oras-port fluvial;
6. un oras-port maritim.
                                                                                                            10 puncte

D. Tabelul de mai jos reda structura productiei de energie electrica (%) în România si alte state ale UE, la nivelul anului 2006.


Precizati:
1. combustibilul fosil pe care România îl foloseste mai putin, comparativ cu celelalte doua
state din tabel;
2. doua surse de energie pe care Germania le valorifica mai mult, comparativ cu celelalte
doua state din tabel;
3. o cauza care explica ponderea ridicata a energie nucleare în Franta.
6 puncte

E.  Modificarea în ritm alert si continuu a mediului temperat-continental include si accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Precizati doua cauze care genereaza acest proces.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu