sâmbătă, 26 aprilie 2014

Varianta 24 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024


Harta de mai sus se refera la subiectul I A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase – capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele F si I;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 4 si 11.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 1 este capitala statului numit …
2. Podisul Meseta se afla situat pe teritoriul statului marcat pe, harta, cu litera …
3. Fluviul Pad strabate statul marcat, pe harta, cu litera …
6 puncte

 C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Climatul mediteranean este specific statelor  marcate, pe harta, cu literele:
a. A si F                       b. A si J            c. B si F          d. F si J 
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste:
a. Bratislava                b. Budapesta    c. Ljubljana     d. Viena 
2 puncte
3. Fluviul Vistula strabate statul marcat, pe harta, cu litera:
a. B                              b. D                  c. F                 d. G   
2 puncte
4. Orasul Reykjavik este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
a. D                              b. E                   c. H                d. I   
2 puncte
5. Port la Marea Baltica este orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 4                               b. 5                   c. 7                 d. 14   
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera B si clima statului marcat,pe harta, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tipul de climat,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                         
6 puncte

E. 1. Precizati doua tipuri de energie alternativa utilizata în statele din Europa Vestica.
     2. Notati doua state vest-europene în care se utilizeaza tipurile de energie precizate anterior.
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024


Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si H;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 5 si 6.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera A sunt specifice influente climatice …
2. Dateaza din antichitate orasul marcat, pe harta, cu numarul 
3. Relief litoral exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera 
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Se produce utilaj petrolier în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a.  7                 b. 8                  c. 9                  d. 12                                       
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10  se numeste:
a. Buzau          b. Braila          c. Galati           d. Târgoviste 
2 puncte
3. Relieful carstic este specific unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. A                 b. B                 c. F                   d. H  
2 puncte
4. Vegetatie  alpina se dezolta în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                 b. D                 c. E                  d. G 
2 puncte
5. Minereu de fier se exploateaza din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                 b. D                 c. E                  d. G    
2 puncte

D. Precizati trei deosebiri  între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera C si clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile  se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
 Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Prezentati doua argumente pentru a sustine avantajele economice conferite de vecinatatea tariinoastre cu Marea Neagra.
4 puncte

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024

Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia precipitatiilormedii lunare la o statie meteorologica din Câmpia Româna.


A.  Scrieti pe foaia de examen:
1. valoarea maxima  a precipitatiilor medii lunare si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a precipitatiilor medii lunare si   luna în care se înregistreaza.
                                                           4puncte       

                                                                                   
B. Precizati:
1. modul de calcul al cantitatii medii de precipitatii anuale;
2. diferenta dintre valoare maxima si valoarea minima a precipitatiilor medii lunare;
3. un factor care influenteaza variatia cantitatii de precipitatii lunare.
6 puncte

C. Pentru Spania, precizati:
1. o insula sau arhipelag care apartine acestui stat;
2. doua state vecine, membre ale UE;
3. doua unitati montane;
4. un tip de clima;
5. doua orase, altele decât capitala;
6. doua regiuni turistice.
10 puncte

D. Comparati cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile  se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, retelei hidrografice,
vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca desebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
6 puncte

 E. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea, temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 - 4ºC. Precizati tipul de clima si o cauza care influenteaza clima din aceasta regiune.
                                                                                                                        4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu