vineri, 25 aprilie 2014

Varianta 23 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023

Harta de mai sus se refera la subiectul I A – C. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase –capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele J si B;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 2 si 8.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 3 este capitala statului numit …
2. Podisul Donetk se afla situat pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Fluviul Vistula strabate capitala statului marcat, pe harta, cu litera …
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Climatul temperat  continental este specific statului  marcat, pe harta, cu litera:
a. A                              b. C                  c. D                d. G  
2 puncte
2. Dublin este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                             b. B                 c. I                   d. J   
2 puncte
3. Muntii Balcani se desfasoara pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. D                            b. E                  c. F                   d. J   
2 puncte
4. Fluviul Dunarea formeaza granita pentru statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                            b. E                   c. G                 d. H    
2 puncte
5. Insula Corsica apartine statului marcat, pe harta, cu litera:
a. D                            b. F                  c. H                  d. J   
2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare, între clima Peninsulei Scandinave si clima Peninsulei Balcanice.
Nota 1: Deosebirile si asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima:
tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile si asemanarile vor fi prezentate
comparativ si nu separat.         
6 puncte

E. Precizati doi factori care  explica diversitatea vegetatiei în statul marcat, pe harta, cu litera H.
4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 orase cu numere de la 7 la 12. 

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si H;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 6.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Bazinul de huila Petrosani se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera…
2. Grindurile sunt specifice unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera …
3. Port la Dunarea maritima este orasul marcat, pe harta, cu numarul…
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 10  este resedinta judetului:
a. Braila             b. Calarasi     c. Giurgiu                      d. Teleorman 
2 puncte
2. Alumina se obtine în centrul industrial marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7                                b. 8                c. 10                              d. 12  
2 puncte
3. Unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele A si G prezinta asemanari ce se refera la:
a. altitudini        b. iazuri          c. influenta climatica   d. râuri
2 puncte
4. Crovurile sunt forme de relief specifice unitatii de relief, marcata, pe harta, cu litera:
a. A                   b. E                c. F                               d. G    
2 puncte
5. Res edinta judetului Olt este marcata, pe harta, cu numarul:
a. 7                    b. 10              c. 11                            d. 12    
2 puncte

D. Precizati doua deosebiri si o asemanare între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera C si clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.       
6 puncte
E. Precizati:
1. Un factor natural care favorizeaza dezvoltarea pe suprafete extinse a vitei de vie în  Subcarpatii  Curburii;
2. Un factor care determina densitatea mare a populatiei în judetul Prahova.
4 puncte


SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 023
   
Diagrama climatica se refera la subiectul III A – B si prezinta evolutia temperaturilor medii lunare ale aerului la o statie meteorologica din Câmpia Panonica.

A. Scrieti pe foaia de examen:
1.  valoarea maxima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza; 
2.  valoarea minima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza. 
4 puncte        
B. Precizati:
1. modul de calcul al temperaturilor medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale; 
3. un factor care influenteaza variatia temperaturii medii lunare.
6 puncte
 C. Pentru Ungaria, precizati:
1. doua unitati de relief;
2. doua caracteristici climatice;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip genetic de lac si un exemplu;
5. o zona de vegetatie;
6. doua orase;
10 puncte
D. Comparati cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, retelei hidrografice, vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca desebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
6 puncte

E.  Precizati doua argumente care sa explice valoarea negativa a bilantului migratoriu din tarile Europei de Est si Sud-Est.            
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu