joi, 24 aprilie 2014

Varianta 21 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021


Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – E.
Pe harta sunt marcate state cu litere si orase–capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele H si J;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 5.
4 puncte

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul capitala, marcat pe harta, cu numarul 2 este traversat de fluviul numit ...
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera E se numeste ...
3. Capitala statului Islanda este marcata, pe harta, cu numarul ...
6 puncte
 C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1 Orasul Sarajevo este capitala statului marcat, pe harta, cu litera:
    a. A                                     b. B                                   c. C                       d. I         
2 puncte
2. Cei mai înalti munti din lantul carpatic, Muntii Tatra, se gasesc pe teritoriul statului marcat, pe
harta, cu litera:
    a. G                                     b. H                                   c.  I                       d. J             
2 puncte
3. Fluviul care traverseaza statul marcat, pe harta, cu litera B se numeste:
   a. Don                                  b. Loara                             c. Rin                   d. Nipru     
2 puncte
4. Orasul – capitala marcat, pe harta, cu numarul 8 se numeste:   
   a. Copenhaga                       b. Helsinki                          c. Oslo                 d. Stockholm
2 puncte
5. Statul marcat, pe harta, cu litera G se numeste: 
   a. Belgia                              b. Liechtenstein                  c. Luxemburg      d. Olanda   
2 puncte

D. Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta, cu litera A si clima statului marcat, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi
medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic, factori ce
influenteaza clima.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                                                                                          
6 puncte

E. Precizati doua cauze care determina valorile reduse ale densitatii  populatiei pe teritoriul statului,marcat pe harta, cu litera D.      
                                                                                                                        4 puncte             

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021


Harta de mai sus se refera la subiectul II A – D.
Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 7 si 10;
2. numele râurilor marcat, pe harta, cu numarul 2 si 6.     
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Bratul Dunarii marcat, pe harta, cu numarul 5 se numeste ...
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe harta, cu numarul 1 se numeste  ...
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este resedinta judetului numit...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. O unitate de relief formata prin cutare este cea marcata, pe harta, cu litera:
   a. B                      b. C                       c. D                     d. F                                
2 puncte
2. Râul ce se varsa direct în Dunare dintre cele marcate pe harta, este cel marcat cu numarul:
   a. 1                       b. 2                       c. 4                      d. 6                      
2 puncte
3. Influente climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
    a. D                   b. E                         c. F                       d. G                   
2 puncte
4. Clasa molisolurilor este prezenta în unitatea de relief marcata, pe harta cu litera:
    a. A                   b. B                          c. F                      d. H                    
2 puncte
5. Petrolul reprezinta o resursa a subsolului unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
    a. C                   b. D                          c. G                     d. H                      
2 puncte
D. Precizati doua asemanari si o deosebire între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera E si relieful unitatii marcate cu litera H.
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua  asemanari si deosebirea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte

E. Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“.
 4 puncte

     
    SUBIECTUL III (30 p)  – Varianta 021 

    Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III A - B si prezinta  evolutia temperaturii medii lunare ale aerului  la o statie meteorologica din Câmpia Româna.


A. Scrieti pe foaia de examen:
1. valoarea maxima a temperaturii medii lunare,precum si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a temperaturii medii lunare, precum si luna în care se înregistreaza.
 4 puncte        
B. Precizati:
1. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
3. un factor natural care influenteaza variatia temperaturii medii lunare.
6 puncte

C. Pentru Franta, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua unitati de relief;
3. un tip de clima;
4. doua orase, cu exceptia capitalei;
5. o regiune turistica;
6. doua resurse de subsol.
10 puncte

D.
1. Calculati densitatea medie a populatiei Europei, stiind ca suprafata este de 10,4 mil. km2 si
numarul locuitorilor de 726 mil.loc (2004); 
2. Precizati doi factori care influenteaza distributia spatiala a populatiei pe continentul european.
6 puncte

E.   În Europa Sudica  si Centrala exista areale extinse afectate de eroziunea solului. O situatie similara este si în România. Precizati doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu