miercuri, 23 aprilie 2014

Varianta 20 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – E. Pe harta sunt marcate state cu litere si
orase–capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si D;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 12 si 14.
                                                                                                4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera A are iesire la Marea ...
2. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera H se numeste ...
3. Statul marcat, pe harta, cu litera G ocupa partea vestica a Peninsulei ...
6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Muntii Penini sunt situati pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
   a.  A  b. C     c. F     d. G                                                                
2 puncte
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 8, este capitala statului:
   a. Albania   b. Croatia     c. Macedonia    d. Muntenegru     
2 puncte
3. Fluviul Po (Pad) strabate partea nordica a statului marcat, pe harta, cu litera:
   a. D                          b. E                  c. F                    d. J               
2 puncte
4. Valoare ridicata a densitatii medii a populatiei se înregistreaza în statul marcat,  pe harta, cu
litera:
   a. C                b. F                  c. G                  d.  I       
2 puncte
5. Portul Rotterdam se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
   a. C                b. F                 c. G                  d. J       
2 puncte

D. Precizati trei asemanari între clima statului marcat, pe harta, cu litera F si clima statului marcat cu litera G.
Nota 1: Asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi,  factori ce influenteaza clima,
amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate
comparativ si nu separat.                                                                                                                            
6 puncte

E. Precizati doua argumente care sa demonstreze ca statul marcat, pe harta, cu litera B, prezinta un sistem de transport diversificat, functional si modern.  

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E.
Pe harta sunt marcate unitati  de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 6;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 7 si 8.
4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Domurile gazeifere se gasesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
2. Lacul Rosu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 12 este resedinta judetului numit …
6 puncte
C.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Spodosolurile sunt specifice  unitatii de relief, marcata, pe harta, cu litera:
a. A                  b. B                  c. E                 d. G   
2 puncte
2. Strabate un bazin carbonifer râul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 1                    b. 2                  c. 3                 d. 4 
2 puncte 
3. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                 b. B                  c. F                d. H               
2 puncte
4. Orasul cu cel mai mare numar de locuitori este marcat, pe harta cu numarul:
a. 9                  b. 10                 c. 11                d. 12   
2 puncte
5. Influente climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. B                  b. D                  c. E                  d. G  
2 puncte
D.  Precizati trei asemanari între relieful  unitatii marcate, pe harta cu litera D  si  relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera G.
Nota 1: Asemanarile  se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare,  tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei asemanari vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
6 puncte

E.  Precizati doua cauze care sa explice diferenta de precipitatii medii anuale înregistrata între unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele A si B.      
4 puncte                                
    SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020
                                                                        
      Diagrama alaturata se refera la subiectul III A si D si prezinta evolutia precipitatiilor medii anuale la statia meteorologica din Muntii Carpati. 

A. Precizati:
1. luna cu cele mai reduse cantitati de precipitatii precum si valoarea acestora;
2. luna cu cele mai mari cantitati de precipitatii precum si  valoarea acestora.
4 puncte
       
    Diagrama alaturata se refera la subiectul III B si D  si reprezinta  evolutia precipitatiilor medii anuale la o statie meteorologica din Câmpia Româna.

B.  Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Luna în care se înregistreaza cele mai ridicate valori ale  precipitatiilor este:
a. august          b. iulie          c. iunie                d. mai
2. Luna care înregistreaza cele mai scazute valori ale precipitatiilor este:
a. decembrie    b. februarie  c. ianuarie          d. martie
3. Diferenta dintre cantitatea maxima si minima de precipitatii este de:
a. 40 mm          b. 60 mm     c. 100 mm         d. 120 mm                     6 puncte

C. Pentru Germania, precizati:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. cele doua mari la care are iesire, în nord, acest stat;
3. doua râuri sau fluvii;
4. orasul-capitala;
5. doua ramuri industriale (cu exceptia industriei alimentare).   
                                                                                                             10 puncte
D. Precizati:
1.  modul de calcul al cantitatilor medii anuale de precipitatii;
2. doua cauze care sa explice diferenta dintre valorile precipitatiilor medii anuale înregistrate la
statia meteorologica din Muntii Carpati fata de cele care se înregistreaza la statia meteorologica
din Câmpia Româna.
                                                                                                             6 puncte
E. Se da urmatorul tabel:


1.   Calculati  densitatea medie a populatiei pentru fiecare stat.  
2. Precizati un factor care determina diferenta de densitate a populatiei dintre cele doua state.                     
                                                                                                             4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu