luni, 21 aprilie 2014

Varianta 19 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – E. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase–capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele H si I;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 13.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul-capitala, marcat pe harta, cu numarul 12 este traversat de râul ...
2. În partea centrala a statului marcat, pe harta, cu litera F sunt situati Muntii ...
3. Statul a carui capitala este marcata, pe harta, cu numarul 14 se numeste ...
                                                                                                             6 puncte
C.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Cele mai mari altitudini sunt în muntii din statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A     b. B     c. C     d. I  
2 puncte
2. Fluviul Dunarea izvoaraste de pe teritoriul statului, marcat, pe harta, cu litera:
a. B     b. D     c. E     d. F  
2 puncte
3. Dintre urmatoarele fluvii ce traverseaza statul marcat, pe harta, cu litera A, în Marea Mediterana se varsa:
a. Garonne   b. Loara   c. Rhone    d. Sena 
2 puncte
4. Podisul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A     b. B      c. C     d. D   
2 puncte
5. În Peninsula Balcanica se afla statul marcat, pe harta, cu litera:  
a. B      b. C     c. H     d. J  
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera G s i clima statului marcat, pe harta, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, factori ce influenteaza clima,
amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte
E. Precizati doua cauze care sa explice valorile mici ale densitatii populatiei din statul marcat, pe
harta, cu litera E.                                                               
4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.
 A. Precizati:
1. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 3 si 4;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 10.     
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul  marcat, pe harta, cu numarul  6 traverseaza orasul numit...
2. Bratul navigabil din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera F, se numeste...
3. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera  ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos: 
1. În unitatea de relief  marcata pe harta, cu litera H bate vântul numit :
a. Austrul   b. Brizele marine  c. Crivatul  d. Vânturile de vest 
2 puncte
2. Principala resursa de subsol din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera B este:
a. gazul metan  b. huila  c. lignitul   d. petrolul 
2 puncte
3. Orasul cu cel mai mare numar de locuitori este marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7     b. 8     c. 9     d. 10  
2 puncte
4. Cele mai mari cantitati de precipitatii cad în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A     b. B     c. D     d. E  
2 puncte
5. Industria siderurgica este dezvoltata în orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 7     b. 8     c. 9     d. 12  
2 puncte
D. Precizati doua asemanari si o deosebire între relieful unitatii marcate, pe harta, cu litera C si
relieful unitatii marcate cu litera E.
Nota 1: Asemanarile si deosebirea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de rellief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua asemanari  si deosebirea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat                                                      
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza care sa explice frecventa mare a alunecarilor de teren în unitatea de relief        
   marcata, pe harta, cu litera G.                             
2. o cauza care sa explice numarul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcata, 
     pe harta, cu litera D.                             
                                                                                                            4 puncte
SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 019
Reprezentarea  grafica alaturata se refera la subiectul III A si reprezinta evolutia debitului Tisei
la Szeged. 

A. Precizati:
1. valoarea maxima a debitului mediu lunar si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea minima a debitului mediu lunar si luna in care se înregistreaza.
Reprezentarea  grafica de mai jos se refera la subiectul III  B  si reprezinta evolutia debitului
Senei la Paris.

B.  Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmatiile de mai jos:
1. Luna în care valoarea debitului depaseste 500 m3/sec este:
a. aprilie  b. februarie      c. mai        d. septembrie
2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/sec este:
a. aprilie   b. Iunie  c. octombrie  d. septembrie 
3. Statul traversat de fluviul al carui debit este
reprezentat în diagrama alaturata este:
a. Belgia   b. Franta   c. Germania   d. Spania
6 puncte
C. Pentru Franta, precizati:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de clima specific acestui stat;
3. doua râuri sau fluvii;
4. doua orase, cu exceptia capitalei;
5. doua ramuri traditionale ale industriei alimentare.                    
                                                                                                                        10 puncte
D.  Tabelul de mai jos cuprinde suprafata, numarul de locuitori si ponderea populatiei urbane a
doua state europene.

1. Calculati densitatea populatiei din Albania si Belgia.
2. Precizati o cauza a diferentei de densitate a populatiei dintre cele doua state.
3. Precizati doua cauze care determina diferenta de  populatie urbana  dintre Albania si Belgia.
                                                                                                                        6 puncte
E. Precizati doi factori care influenteaza distributia inegala a cailor rutiere în tarile UE.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu