duminică, 20 aprilie 2014

Varianta 18 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018

Harta de mai sus se refera la subiectele A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase
–capitala cu numere. 
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literle A si C;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 2 si 8.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera C este situat în  Peninsula …
2. Statul marcat, pe harta, cu litera H are deschidere la Marea ...
3. Capitala statului marcat, pe harta, cu litera B, este ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Meridianul 0o strabate statul marcat, pe harta, cu litera:
a. C     b. D     c. F     d. J  
2 puncte
2.Climatul temperat oceanic este specific statului a carui capitala este orasul marcat, pe harta, cu
numarul:
a. 4     b. 6     c. 9     d. 14   
2 puncte
3. Câmpia Padului este situata în statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B       c. D      d. I  
2 puncte
4. Fluviul Volga strabate teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A     b. B     c. G      d. H   
2 puncte
5. Polderele sunt specifice statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A     b. C     c. E      d. I    
2 puncte
D. Precizati o asemanare si doua deosebiri între relieful statului marcat, pe harta, cu litera E si
relieful statului marcat cu litera F.
Nota 1: Ase manarea  si deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente: forme
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri s i asemanarea, vor fi
prezentate comparativ si nu separat.         
6 puncte
E. Precizati doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.
4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu
litere, orase  cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si G;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 5 si 6.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera G se învecineaza, la est, cu grupa Muntilor ...
2. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ...
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ....
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera H este delimitata la sud de râul numit:
a. Bistrita   b. Moldova      c. Siret     d. Trotus 
2 puncte
2. Minereuri complexe se exploateaza din unitatea de relief marcata cu litera: 
a. B     b. C     c. D    d. H  
2 puncte
3. Padurile de conifere sunt specifice unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. B      b. D              c. F     d. H      
2 puncte
4. Cultura cerealelor este specifica în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A                          b. D                c. E                           d. G   
2 puncte
5. Pasuni alpine extinse exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. F       d. G    
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu E si clima unitatii de
relief marcate, pe harta, cu H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.          
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati doua argumente care sa sustina afirmatia: ”Densitati reduse ale populatiei, sub media
pe tara, se înregistreaza în unitatile de relief marcate, pe harta, cu literele A si C. 
                                                                                                            4 puncte
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018
Reprezentarea grafica de mai jos, se refera la subiectul III A si B. 

A. Precizati:
1. valoarea maxima a sporului natural si numele statului în care se înregistreaza;
2. doua state cu valori negative ale sporului natural.  
                                                                                                            4 puncte
B. Precizati:
1. o cauza a sporului natural negativ din Ungaria;
2. o cauza a sporului natural ridicat din Irlanda;
3. valoarea cea mai scazuta a sporului natural si statul în care se înregistreaza.
                                                                                                            6 puncte
  
C. Pentru Germania, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua resurse de subsol;
3. doua râuri sau fluvii;
4. doua orase, cu exceptia capitalei;
5. un oras-port;
6. o mare la care are iesire.
                                                                                                            10 puncte
D. Comparati cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. 
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, retelei hidrografice, vegetatiei si solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile vor fi prezentate comparativ si nu
separat.
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati doua activitati de servicii care pot creste valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu