sâmbătă, 19 aprilie 2014

Varianta 17 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase–capitala cu numere.  
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele B si I;
2. numele oraselor - capitala marcate, pe harta, cu numerele  3 si 10.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera E se afla situat în Peninsula …
2. Are deschidere la Marea Baltica statul marcat, pe harta, cu litera...
3. Fluviul Tamisa strabate orasul-capitala  marcat, pe harta, cu numarul ...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera E se numeste:
a. Albania    b. Bulgaria    c. Grecia  d. Macedonia    
2 puncte
2. Nu are iesire la Oceanul Planetar statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A                b. F                      c. H             d. J              
2 puncte
3. Muntii Alpi sunt situati si pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B                 c. F    d. I   
2 puncte
4. Fluviul Dunarea, strabate orasul –capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 3                          b. 6                          c. 13                d. 15              
2 puncte
5. Viticultura este specifica statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A                          b. B                          c. J                d. F   
2 puncte

D. Precizati  trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera D si clima statului marcat,  pe harta, cu litera G;
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele eleme nte de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte 
E. Precizati doua cauze ale repartitiei inegale a populatiei în Europa.     
                                                                                                                        4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – C. Pe harta sunt marcate unitati de relief, cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieti pe foaia de examen:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele C si E;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 12.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Circuri si vai glaciare exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera  ...
2. Dâmbovita este  afluentul râului marcat, pe harta, cu numarul ...
3. Cele mai reduse cantitati de precipitatii se înregistreaza în unitatea de relief marcata, pe harta,  
   cu litera ...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera H  are etaj climatic :
a. alpin     b. de câmpie    c.  de dealuri înalte    d.   de delta 
2 puncte
2. Din unitatea de relief marcata, pe harta,  cu litera F se extrage: 
a. argint   b. fier si marmura             c. petrol   d. sare  
2 puncte
3. Vegetatia de silvostepa este specifica unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera:
a. C      b.E                         c.G     d. H   
2 puncte
4. Pescuitul este ocupatia principala a locuitorilor din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C                          b. D                          c. F                           d. G   
2 puncte
5. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 3 se numeste:
a. Craiova     b. Pitesti               c. Ploiesti   d. Târgoviste  
2 puncte
D. Precizati  doua deosebiri si o asemanare între relieful Podisului Dobrogei  si relieful Podisului
Mehedinti.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea vor fi
prezentate comparativ si nu separat.         
                                                                                                                        6 puncte
E. Precizati:
1. o cauza care determina diversitatea resurselor de subsol din Muntii Apuseni.
2. un factor care determina lipsa lacurilor glaciare în Carpatii Curburii.
                                                                                                                        4 puncte
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017
Reprezentarea grafica de mai jos se refera la subiectul III  A  -  B  si prezinta evolutia debitelor medii lunare ale unui râu ce strabate teritoriul României.

A. Precizati: 
1. valoarea maxima a debitului si luna în care se înregistreaza; 
2. valoarea minima  a debitului si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                                        4 puncte
B. Precizati: 
1. doua cauze ale cresterii debitului în intervalul martie - mai;
2. un factor care determina debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie.
                                                                                                                        6 puncte
 
C. Pentru Franta, precizati:
1. trei unitati de relief;
2. doua resurse de subsol;
3. doua ramuri industriale care se dezvolta pe baza resurselor precizate mai sus;
4. un tip de clima;
5. doua orase-port maritime;
                                                                                                                        10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:

1. Scrieti pe foaia de examen, valoarea densitatii medii a populatiei, calculata pentru fiecare
stat din tabel.
2. Precizati o cauza care sa explice diferentele care apar între cele doua state, referitor la 
densitatea medie a populatiei.   
6 puncte
E.  Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: “Clima Ucrainei are un caracter 
continental”.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu