vineri, 18 aprilie 2014

Varianta 16 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se refera la subiectul I  A – D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase–capitala cu numere.  

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele E si I;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 1 si 4.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul 5 se numeste ... 
2. La granita dintre Franta si statul marcat, pe harta, cu litera A se afla Muntii ...
3. În statul marcat, pe harta, cu litera F, este specific climatul temperat ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera H se numeste:
a. Cehia    b. Serbia    c. Ungaria             d. Ucraina 
2 puncte
2. Se învecineaza cu Ucraina statele marcate, pe harta, cu literele:
a. B, C, H    b. B, E, H                    c. C, E, G             d. B, C, G        
2 puncte
3. Pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera I se afla de Muntii:
a. Alpi      b. Balcani              c. Carpati             d. Ural            
2 puncte
4. Fluviul Dunarea traverseaza teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. C                          b. E                          c. F                            d. I                
2 puncte
5. In statul  marcat, pe harta, cu litera J predomina vegetatia:
a. mediteraneeana  b. paduri de conifere  c. paduri de foioase   d. de stepa      
2 puncte

D. Precizati  trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera A si clima statului marcat,  pe harta, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele eleme nte de clima: tip de clima,
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudin termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                                    
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati doi factori care  determina diferentele de temperatura dintre sudul si nordul Europei.
                                                                                                            4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Scrieti pe foaia de examen:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele B si E;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 1 si  5.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Muntii Macin sunt o diviziune a unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera  ...
2. Câmpia Jijiei este delimitata spre est de râul marcat, pe harta, cu numarul...
3. Minereuri de bauxita exista în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera  ...
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera F exista :
a. chei   b. crovuri   c. domuri    d. grinduri   
2 puncte
2. Cele mai mici cantitati de precipitatii se înregistreaza în unitatea de relief marcata cu litera:
a. B   b. C     c. D    d. F    
2 puncte
3. Vegetatie alpina se dezvolta în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. C      b. D               c. G     d. H      
2 puncte
4. Râul marcat, pe harta, cu numarul 12 se numeste:
a. Arges   b. Dâmbovita   c. Olt      d. Prahova 
2 puncte
5. Relief carstic pe sare  se întâlneste în unitatea de relief marcata cu litera:
a. B      b. E     c. G       d. H      
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între  clima unitatii de relief marcate cu litera A si clima unitatii de relief
marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii
anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ
si nu separat. 
                                                                                                                        6 puncte
E. Precizati:
1. o cauza care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în orasul marcat
pe harta, cu numarul 5;
2. o cauza care determina producerea alunecarilor de teren în unitatea de relief marcata cu litera
H.
                                                                                                            4 puncte
  
SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 016

  
Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A - B si prezinta ponderea hidroenergiei în productia de energie electrica în câteva tari europene.

A. Precizati:
1. cea mai mare pondere a productiei hidroenergetice  si  tara în care se realizeaza;
2. o tara a carei productie de hidroenergie este sub 5 %.
                                                                                                                        4 puncte
 B. Analizând graficul de mai sus, scrieti pe foaia de examen, raspunsul corect:
1. cea mai redusa valoare a ponderii hidroenergiei este în statul:
a. Austria    b. Belgia    c. Bulgaria           d. Lituania
2. o pondere, aproximativ egala, a hidroenergiei exista între statele:
a. Belgia si Bulgaria  b. Belgia si Lituania  c. Germania si Ungaria     d. Lituania si Ungaria
3. hidroenergia are pondere redusa în Ungaria din cauza:
a. ape curgatoare cu debite reduse; 
 b. lipsei apelor curgatoare   
c. reliefului de câmpie      d. utilizarea intensa a resurselor alternative
                                                                                                                        6 puncte
C. Pentru Bulgaria, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. orasul capitala;
3. o unitate montana;
4. doua caracteristici climatice;
5. o cultura agricola traditionala;
6. doua orase-port.
7. marea la care are iesire        
                                                                                                                        10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezinta structura productiei de energie electrica în câteva state ale UE (2006):

1. Calculati ponderea, în procente, a combustibililor fosili (carbune, gaze naturale si petrol)
în structura productiei de energie electrica din Belgia si Ungaria;
2. precizati un factor care determina ponderea energiei nucleare în structura energetica a
Lituaniei.
                                                                                                                        6 puncte

E. Precizati doua argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la productia de ulei de masline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei si Greciei.       
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu