joi, 17 aprilie 2014

Varianta 15 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015

Harta de mai sus se refera la subiectele I A – E. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase –capitala cu numere
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele A  si B;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 7 si 11.
                                                                                                            4 puncte
 B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Este situat în Peninsula Scandinava orasul - capitala marcat, pe harta, cu numarul …
2. Capitala europeana cu cei mai multi locuitori este localizata pe teritoriul statului marcat, pe
harta, cu litera … 
3. Vulcanul Hekla se afla pe teritoriul statului a carui capitala este oras ul marcat, pe harta, cu
numarul … 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Dunarea strabate capitalele europene marcate, pe harta, cu numerele:
a. 1 si 2    b. 2 si 5    c. 2 si 8     d. 8 si 10 
2 puncte
2. Vorbesc o limba germanica locuitorii statului marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. D      c. G       d. J   
2 puncte
3. Are iesire la Marea Baltica statul marcat, pe harta, cu litera:
a. D      b. F      c. H       d. J   
2 puncte
4. Altitudinea maxima din Muntii Alpi se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. C      c. D       d. G   
2 puncte
5. Capitala statului Belarus este orasul marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 4      c. 6       d. 8   
2 puncte
D. Precizati  doua deosebiri si o asemanare  între climatul câmpiilor litorale din statele marcate,
pe harta, cu litera  A si cu litera J.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: tip de clima, temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.        
6 puncte
 E. Precizati ce tip genetic de lacuri exista în regiunile de câmpie, din statul marcat, pe harta, cu
litera F si care este cauza formarii lor.        
4 puncte
  

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015

Harta de mai sus se refera la subiectele II A – E. Pe harta sunt marcate unitat i de relief cu
litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si F;
2. numele râurilor marcate, pe harta, cu numerele 9 si 10.
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 4 este numit …
3. Conuri si cratere se gasesc în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera…
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit:
a. Arges            b. Mures   c. Olt       d. Somes 
2 puncte
2. Din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera C se extrag importante resurse de:
a. bauxita   b. carbune   c. fier       d. petrol 
2 puncte
3. Cel mai important areal viticol se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. B       c. C      d. G   
2 puncte
4. Iazuri si helestee  se întâlnesc în numar mare în unitatea marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. C       d. D   
2 puncte
5. În unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera H exista relief:
a. carstic    b. glaciar    c. piemontan     d. vulcanic 
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii marcate, pe harta, cu litera D si clima unitatii marcate, pe harta, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.           
6 puncte
E. Prezentati:
1. o cauza pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de  prelucrare în unitatile marcate, pe harta, cu literele A si G.
2. o cauza pentru care densitatea populatiei are valori reduse în unitatea de relief marcata, 
    pe harta, cu litera B.    
                                                                                                            4 puncte
  

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015
Graficul  alaturat se refera la subiectul III A - B  si prezinta evolutia populatiei Spaniei, în perioada 1833-2004.       

A. Precizati:
1. valoarea maxima a numarului de locuitori înregistrata în aceasta tara;
2. în ce an Spania a depasit 30 milioane de locuitori.
4 puncte
B. Precizati:
1. doi factori care au determinat cresterea numerica a populatiei;
2. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mica crestere a populatiei;
3. cu cât a crescut populatia Spaniei în intervalul 1960 - 2004.                 
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizati: 
1. trei state vecine;
2. o unitate montana;
3. o resursa naturala;
4. doua caracteristici climatice;
5. un râu sau un fluviu;
6. un oras;
7. o minoritate etnica.
                                                                                                            10 puncte
D. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor tari europene:

1. Calculati densitatea medie a populatiei pentru  Letonia si Olanda;
2. Precizati doi factori care determina densitati mari ale populatiei în Olanda.
                                                                                                            6 puncte
E. Precizati:
1. cu ce tara se afla în legatura Franta prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii;
2. o cauza care determina densitatea mare a retelei feroviare din Europa Vestica.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu