miercuri, 16 aprilie 2014

Varianta 13 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte)


Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 5 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera …
2. Statul marcat, pe hartǎ, cu litera E, se află în partea de sud a Peninsulei …
3. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera …
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul:
        a. 2b. 4c. 10d. 11
2 puncte
2. Laponii, populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor, locuiesc în ţara marcatǎ, pe
hartǎ, cu litera:
a.      Ab. Dc. Ed. I
2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 1 este capitala statului:
        a. Austriab. Cehiac. Slovaciad. Ungaria
2 puncte
4. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
        a. Eb. Gc. Id. J2 puncte
5. Capitala statului marcat, pe hartǎ, cu litera I se numeşte:
        a. Atenab. Bernac. Nicosiad. Varşovia
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat
pe hartǎ cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu separat.
                                                                                                                        6 puncte
E. 1. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei.
2. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane.
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 se
numeşte…
2. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…
3. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera…
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numărul 7 se numeşte:
         a. Cernab. Jiuc. Motrud. Timiş
2 puncte
2. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul :
         a. 1b. 2c. 3d. 6
2 puncte
3. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
         a. Ab. Cc. Fd. G
2 puncte
4. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
         a. Ab. Bc. Dd. G
2 puncte
5. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:
         a. 1b. 2c. 4d. 6
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu separat.
                                                                                                                        6 puncte
E. Prezentaţi:
        1. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele F şi G.
        2. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu
            litera D.
                                                                                                                        4 puncte
  
SUBIECTUL III (30 p)


Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A - B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene.
A. Precizaţi:
1. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr;
 2. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ …
2. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ …
3. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5,1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula …
                                                                                                                        6 puncte
C. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ:
Franţa, Grecia, Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar, în
care un rol important îl are turismul, cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri.
       1. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri;
       2. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri;
       3. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri;
                                                                                                                        10 puncte
Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene:


D. 1. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri;
     2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria;
     3. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state.
6 puncte
E. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria.
                                                                                                                        4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu