marți, 15 aprilie 2014

Varianta 14 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014

Harta de mai sus se refera la subiectele I A – E. Pe harta sunt marcate state cu litere si  orase – capitala cu numere. 

A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele F si G;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numarul 2 si 9.
                                                                                                            4 puncte
 B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Punctul extrem nordic al Europei se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
2. Muntii Stara Planina (Balcani) se afla pe teritoriul statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Aglomeratia urbana Rin-Ruhr  este situata în statul marcat, pe harta, cu litera …
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Este o monarhie constitutionala statul marcat, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. C       d. D   
2 puncte
2. Fluviul Dunarea traverseaza  orasul-capitala marcat, pe harta, cu numarul:
a. 2      b. 5      c. 8       d. 9   
2 puncte
3. Grupa popoarelor slave exista în numeroase tari europene printre care si în statul marcat, pe
harta, cu litera:
a. A      b. B      c. D       d. G   
2 puncte
4. Face parte din generatia oraselor antice, capitala marcata, pe harta, cu numarul:
a. 1      b. 5      c. 8       d. 10   
2 puncte
5. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat, pe harta, cu litera:
a. B      b. D      c. E       d. J   
2 puncte
D. Precizati trei deosebiri climatice între statul marcat, pe harta, cu litera  D si statul marcat, pe
harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele eleme nte de clima: tip de clima, 
temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica. 
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri  vor fi prezentate comparativ si nu separat.                                         
                                                                                                            6 puncte
 E. Prezentati doua argumente care sa sustina afirmatia: „Râurile sunt scurte si au debite mari în
statul marcat pe harta cu litera B”.        
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 
 
Harta de mai sus se refera la subiectul II A – E. Pe harta sunt marcate unitati sau subunitat i
de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12. 
A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele E si G; 
2. numele oraselor marcate pe harta cu numerele 4 si 5.                                                  
                                                                                                            4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 7 este se numeste ...
2. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 6 este se numeste ...
3. Canalul Dunare–Marea Neagra strabate unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera… 
                                                                                                            6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. B      c. C       d. D    
2 puncte
2. Padurile de conifere ocupa suprafete extinse în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera:
a. A      b. D     c.  G       d. H    
2 puncte
3. Partea centrala a unitatii de relief marcata, pe harta, cu litera C este strabatuta de râul numit:
a. Bârlad    b. Bistrita   c. Moldova     d. Trotus 
2 puncte
4. Cel mai mare oras din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera B se numeste:
a. Deva    b. Hunedoara    c. Res ita    d. Timisoara   
2 puncte
5. Ultimul afluent al Dunarii înainte de varsarea în Marea Neagra este râul marcat, pe harta, cu
numarul:
a. 7      b. 8      c. 9      d. 11    
2 puncte
D. Precizati   doua deosebiri si o asemanare între relieful unitatii de relief marcate, pe harta, cu
litera B si relieful  unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale  reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare,orientarea culmilor si vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua deosebiri si asemanarea  vor fi
prezentate comparativ si nu separat.             
6 puncte
E. Prezentati doua argumente care sa sustina faptul ca unitatea de relief marcata, pe harta, cu
litera G este o importanta regiune agricola a României.
                                                                                                            4 puncte
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014
Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia debitului mediu lunar al unui fluviu european.

A. Precizati:    
1. luna în care se înregistreaza debitul maxim lunar si valoarea acestuia;
2. diferenta de debit dintre luna august si luna aprilie.
4 puncte
B. Analizati valorile graficului alaturat si precizati:
1. luna în care se înregistreaaza cele mai reduse valori ale debitului;
2. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului;
3. o luna în care debitul mediu lunar depaseste 4 000 m3/s.
6 puncte
 C. Pentru Ucraina, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua unitati de relief;
3. doua resurse de subsol;
4. un tip de clima;
5. un râu sau fluviu;
6. un oras-port la Marea Neagra;
7. o ramura industriala dezvoltata pe baza resurselor precizate mai sus.
                                                                                                            10 puncte
Tabelul de mai jos se refera la subiectul III D:

D. 1. calculati procentul populatiei rurale din Franta si din Germania.
     2. precizati doi factori naturali care au determinat productii mai mari de grâu în Franta.
                                                                                                            6 puncte

E. Se da urmatoarea afirmatie: „Între nordul si sudul Italiei exista contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economica si sociala”. Explicati acest fapt prezentând doua argumente.
                                                                                                            4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu