luni, 14 aprilie 2014

Varianta 12 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte)


Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 13 şi 15.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este port la fluviul …
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala Austriei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 2b. 5c. 6d. 7
2 puncte
2. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa, statul marcat, pe hartă, cu litera:
        a. Ab. Ec. Gd. H
2 puncte
3. Este port situat într-un fiord oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 3b. 4c. 7d. 8
2 puncte
4. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
        a. Bb. Dc. Fd. H
2 puncte
5. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera:
        a. Bb. Ec. Hd. J
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat
cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
                                                                                                                        6 puncte
E. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene.
4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat , pe hartă, cu numărul …
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin …
3. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat, pe hartă, cu numărul ...
                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
        a. Ab. Bc. Cd. F
2 puncte
2. Important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 1b. 3c. 4d. 5
2 puncte
3. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 7b. 8c. 11d. 12
2 puncte
4. Numărul 9 de pe hartă, reprezintă braţul dunărean:
        a. Borceab. Chiliac. Măcind. Sf.Gheorghe
2 puncte
5. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a.       Cb. Dc. Ed. G
2 puncte
 D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparative şi nu separat.
                                                                                                                        6 puncte
E. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului
alpin.
4 puncte


SUBIECTUL III (30 p)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă).
A. Precizaţi:
1. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.
                                                                                                                        4 puncte
B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip:
        a. central b. estic c. Nordic d. vestic
2 puncte
2. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza:
        a. alimentării subterane b. îngheţului
        c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. precipitaţiilor bogate
2 puncte
3. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza:
        a. dezgheţului b. îngheţului
        c. precipitaţiilor lichide d. precipitaţiilor mixte
2 puncte
C. Pentru Republica Moldova, precizaţi:
       1. un stat vecin, membru al UE;
       2. două caracteristici ale reliefului;
       3. tipul de climă;
       4. două ape curgătoare;
       5. două oraşe;
       6. două produse agricole destinate exportului.
10 puncte
D. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii, respectiv locul IV în Europa ca PIB”.
Precizaţi:
        1. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit;
        2. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată
                                                                                                                        6 puncte
E. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu