duminică, 13 aprilie 2014

Varianta 11 - AplicatiiSUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 11

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog, se exploatează de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ……
2. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat, pe hartă cu, litera …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 7b. 8c. 9d. 10
2 puncte
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
        a. Kievb. Minskc. Moscovad. Varşovia 2 puncte
3. Capitala Greciei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
        a. 1b. 4c. 7d. 10
2 puncte
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:
        a. Belfastb. Dublinc. Glasgowd. Londra2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului:
        a. Austriab. Cehiac. Spaniad. Ungaria
2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D şi relieful statului
marcat cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specific ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
4 puncte


SUBIECTUL II (30 puncte)


Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
                                                                                                                                    4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte…
3. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
                                                                                                                                     6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Bc. Cd. D
2 puncte
2. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Bc. Dd. G
2 puncte
3. Este un afluent al Tisei râul marcat,pe hartă, cu numărul:
         a. 7b. 8c. 10d. 12
2 puncte
4. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
         a. 2b. 3c. 4d. 5
2 puncte
5. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera:
         a. Ab. Bc. Cd. E
2 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful, unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
                                                                                                                                    6 puncte
E. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru
România.
4 puncte


SUBIECTUL III (30 p)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad.
A. Precizaţi:
1. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.
                                                                                                                                    4 puncte
B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip:
        a. atlantic b. complex c. mediteranean d. Nordic
2 puncte
2. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate:
        a. alimentării subterane b. precipitaţiilor bogate
        c. temperaturilor ridicate d. topirii zăpezilor
2 puncte
3. Pe fluviul Pad se produc iarna:
        a. curgeri de sloiuri b. inundaţii c. îngheţ la mal d. pod de gheaţă
2 puncte
C. Pentru Bulgaria, precizaţi:
       1. marea la care are ieşire;
       2. o unitate de relief montan;
       3. un tip de climă;
       4. un râu sau fluviu;
       5. două resurse naturale;
       6. o cultură agricolă tradiţională;
       7. două oraşe cu funcţie portuară;
       8. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:


1. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări.
2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice.
                                                                                                                                    6 puncte
E. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia
construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1.000) şi de atomocentrale, fiecare categorie
contribuind cu cca. 40% la producerea de energie electrică’’.
4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu