sâmbătă, 12 aprilie 2014

Bacalaureat 2014 - FrantaFRANŢA


Aşezarea :
  -          În Europa de Vest , cu o foarte largă ieşire la Oceanul Atlanic, Marea Mediterană şi Marea Mânecii ; de Franţa aparţine şi Insula Corsica ;
  -          După suprafaţă ocupă locul 3 în Europa şi locul 1 în UE ;
Relieful :
  -          Extrem de variat, dar predominant cu altitudini reduse, sub 500 m ;
  -          Relief de câmpie în nord, nord – vest şi vest, cu altitudini sub 200 m, exceptând mici suprafeţe ocupate de Colinele Bretagne şi Colinele Normandiei ; cuprinde : Bayinul Parisului, Bayinul Acvitaniei, Culoarul Rhonului, Câmpia Alsaciei (în NE) şi câmpii litorale ;
-          Podişurile includ : Podişul Ardeni (NE) , Masivul Central Francez (partea central – sudică sub 2000 m) , Podişul Lorenei (NE) ; acesteunităţi sunt dezvoltate pe structuri hercinice ;
-          Treapta montană, dezvoltată pe structuri alpine, icluse : Munţii Alpi (SE, vârful Mt. Blanc 4807 m, cea mai mare altitudine din UE) , Munţii Pirinei (SV, peste 3000 m) şi Munţii Vosgi, Munţii Jura, mai scunzi, mai vechi (E) .

Clima : temperat oceanică în vest , mediteraneană în sud şi în Insula Corsica ; alpină în sud – est;
Apele :
-          Prezintă o reţea hidrografică densă, legată printr-un mare sistem de canale navigabile, cele mai mari fluvii fiind Loara, Sena şi Rhonul ; fluviile sunt orientate spre : Oceanul Atlantic – Loara , Garonne, Marea Mediterană – Rhon, Marea Mânecii – Sena şi Marea Nordului – Rin ;
-          Are şi numeroase lacuri, cel mai mare fiind Lacul Leman / Geneva la graniţa cu Elveţia ;
Vegetaţia : păduri de foioase şi de conifere ; în sud şi în Insula Corsica vegetaţia mediterană de tip maquis ;
Populaţia :
-          Desi are o populaţie numeroasă (peste 60 mil.loc.), densitatea este apropiată de media UE , fiind de 112 loc / km2 , mai ridicată în regiunea pariziană, regiunea nordică – Pas de Calais, regiunea Marseille – Nisa , regiunea Lyon – St. Etienne, în Alsaci ;
-          Sporul natural şi migratoriu sunt pozitive ;
-          Prezintă un grad ridicat de urbanizare (peste 75%) ;


Oraşele : Paris , Marsilia (cel mai mare port la Mediterană), Toulouse , Nisa , Nantes, Strasbourg;
Economia:
-          Una dintre marile puteri economice mondiale ; cel mai dezvoltat este sectorul serviciilor urmat de industrie şi agricultură ;
-          Cel mai mare pol tehnologic din Europa este lângă Nisa la Sophia Antipolis ;
-          Resursele de subsol variate , dar în cantităţi mici (minereuri de fier, cărbune , bauxită) ;
-          Industria : nivel tehnologic ridicat ; ramurile tradiţionale (siderurgia, textilă) au fost înlocuite de noi ramuri – automobile, aeronautică, energetică , electrotehnică ;
-          Principala concentrare de tip urban – industrial este regiunea priziană (cu profil complex, detaşându-se construcţia de automobile, industria farmaceutică, a cosmeticilor, a modei ; Parisul este înconjurat de nucleee neoindustriale : La Defense , Marne – la – Vallee etc.) ;
-          Agricultura : foarte performantă, fiind una din marile ţări exportatoare de produse agricole ; ocupă locul I pe Glob la vinuri, locul II pe Glob la producţia de struguri, I loc în Europa la producţia de carne ;
-          Turismul : foarte dezvoltat  , ocupă locul I pe Glob după numărul înregistrat de turişti ;
-          Transporturile : reţea foarte dezvoltată, polarizată de capitală ; feroviare (jumătate electrificată, cu cea mai dezvoltată reţea de TGV de pe Glob), rutiere (locul III în Europa la autostrăzi), aeriene, fluviale , maritime (porturi : Marsilia , Le Havre , Dunkerque) ;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu