miercuri, 9 aprilie 2014

Varianta 10 - Aplicatii

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010

Harta de mai sus se refera la subiectul I A - D. Pe harta sunt marcate state cu litere si orase–capitala cu numere.
A. Precizati:
1. numele statelor marcate, pe harta, cu literele D si G;
2. numele oraselor-capitala marcate, pe harta, cu numerele 3 si 7.
                                                                                                                                        4 puncte 

B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeste …
2. Orasul Riga este capitala statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 6 se numeste …
                                                                                                                                        6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Orasul Vilnius este marcat, pe harta, cu numarul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 9
                                                                                                                                        2 puncte 
2. Se afla în fiordul cu acelasi nume, orasul marcat, pe harta, cu numarul: a. 2 b. 7 c. 9 d. 10
                                                                                                                                         2 puncte 
3. Este o monarhie, statul marcat, pe harta, cu litera: a. A b. C c. E d. G
                                                                                                                                         2 puncte 
4. Orasul Bruxelles este marcat, pe harta, cu numarul: a. 3 b. 4 c. 7 d. 9
                                                                                                                                         2 puncte 
5. Fluviul Dunarea traverseaza statul marcat, pe harta, cu litera: a. C b. D c. E d. H
                                                                                                                                         2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima statului marcat, pe harta, cu litera B si clima statului marcat, pe harta, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, amplitudine termica, tip de clima.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca deosebirile vor fi prezentate comparativ si nu separat.
                                                                                                                                          6 puncte 
 E. Precizati doi factori care influenteaza regimul hidrologic al fluviului Rin.
                                                                                                                                          4 puncte
SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010

Harta de mai sus se refera la subiectul II A- D. Pe harta sunt marcate unitati de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 si râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizati:
1. numele unitatilor de relief marcate, pe harta, cu literele A si G;
2. numele oraselor marcate, pe harta, cu numerele 1 si 2.
                                                                                                                                           4 puncte
B. Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera D s-a format prin …
2. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera …
3. Orasul marcat, pe harta, cu numarul 3 este resedinta judetului …
                                                                                                                                           6 puncte
C. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe harta, cu numarul 10 se numeste: a. Bârlad b. Moldova c. Suceava d. Trotus
                                                                                                                                           2 puncte
2. Relief eolian se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera: a. A b. D c. E d. G
                                                                                                                                           2 puncte 
3. Lacul Izvorul Muntelui se afla situat pe râul marcat, pe harta, cu numarul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11
                                                                                                                                           2 puncte 
4. Munti formati în orogeneza hercinica se afla în unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera: a. A b. B c. C d. H
                                                                                                                                           2 puncte
5. Ape geotermale se gasesc în apropierea orasului marcat, pe harta, cu numarul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6
                                                                                                                                           2 puncte
D. Precizati trei deosebiri între clima unitatii de relief marcate, pe harta, cu litera G si clima unitatii de relief marcate cu litera H.
 Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de clima: temperaturi medii anuale, precipitatii medii anuale, vânturi, influenta climatica, etaj climatic.
 Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat.
                                                                                                                                           6 puncte
E. Prezentati:
1. un argument care sa ilustreze originalitatea Marii Negre.
2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importanta regiune agricola a tarii.
                                                                                                                                           4 puncte
SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010
Reprezentarea grafica alaturata se refera la subiectul III A - B si prezinta evolutia debitului mediu lunar al fluviului Vistula.

A. Precizati:
1. valoarea debitului maxim si luna în care se înregistreaza;
2. valoarea debitului minim si luna în care se înregistreaza.
                                                                                                                                        4 puncte 
 B. Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula strabate orasul-capitala: a. Bratislava b. Minsk c. Praga d. Varsovia
                                                                                                                                        2 puncte 
2. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinta a: a. alimentarii subterane b. pantelor line c. ploilor bogate si topirii zapezilor d. temperaturilor ridicate
                                                                                                                                        2 puncte 
3. Fluviul Vistula se varsa în Marea: a. Alba b. Baltica c. Nordului d. Norvegiei
                                                                                                                                        2 puncte 
C. Pentru Serbia, precizati:
1. doua state vecine, membre ale UE;
2. doua unitati de relief;
3. o resursa naturala;
4. tipul de clima;
5. doua zone de vegetatie;
6. un râu sau fluviu;
7. un oras.
                                                                                                                                       10 puncte
D. Se da urmatorul tabel:

1. Calculati productia de energie electrica pe cap de locuitor pentru tarile scandinave; 2. Precizati doua forme de energie alternativa folosite în Franta.
                                                                                                                                         6 puncte
E. Precizati doua efecte negative produse de dezvoltarea accentuata a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE.
                                                                                                                                         4 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu