joi, 10 aprilie 2014

Bacalaureat 2014 - UNIUNEA EUROPEANĂUNIUNEA EUROPEANĂ

1.      FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE
Prima etapă :
-                 La  9 mai 1950 ministrul francez  al Afacerilor Externe, Robert Schuman, propunea crearea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), ca organism supranaţional de coordonare a industriei cărbunelui şi oţelului ;
-          1950 s-a înfiinţat CECO , ce a reunit şase ţări : Belgia , Franţa , Germania , Italia , Luxemburg , Olanda ;

A doua etapă :

-                       În 25 martie 1957, la Roma, se semnează Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene  (CEE) ; obiectivele acestui organism au viyat crearea unei pieţe comune şi dezvoltarea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre;
-          La 13 octombrie 1959 Belgia lansează ideea unificării într-o singură instituţie a Înaltei Autorităţi a CECO ;
-                            La 8 aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene unice şi a unui singur Consiliu de Miniştri pentru CEE ;
-          În 1973, în CEE, intră trei noi state : Damenarca , Irlanda , Marea Britanie ;
-          În 1981 devinde stat membru şi Grecia ;
-          În 1986 intră Portugalia şi Spania ;
A treia etapă :

-    În februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare  în 1993, prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană ; acest tratat prevedea :
·      Piaţă europeană comună (libera circulaţie a bunurilor,a forţei de muncă, serviciilor,capitalului) ;
·         Uniunea economică , vamală , monetară ;
·         Uniune politică ;
·         Cetăţenie comună ;
·       Politică comună în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice, al protecţiei mediului , al transporturilor ;
-          În 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda, Suedia, ajungîndu-se la 15 ţări membre UE ;
-       În 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare , moment cînd intră 10 state : Cehia, Slovacia, Malta , Cipru , Letonia, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia, Ungaria ;
-          Din anul 2007 devin membre ale UE Romînia şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state membre ;
În proces de aderare sunt Turcia şi Croaţia .
Sediul UE este la Bruxelles, iar sediul Parlamentului European este la Strasbourg.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu